Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) apelovala je na Ministarstvo rada i socijalnog staranja (MRSS) da što prije objavi uputstvo u vezi sa primjenom Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda kojim se uređuje pravni status korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece.

“Ovim Vam se obraćam sa predlogom da Vaše Ministarstvo, u što je moguće kraćem roku, sačini uputstvo kojim će odgovoriti na sva sporna pitanja i objavi ga u svim elektronskim i štampanim medijima kako bi se javnost upoznala sa svojim pravima i obavezama”, kaže se u dopisu koje je USSCG danas uputila ministru rada i socijalnog staranja, Kemalu Purišiću.

Kako se navodi, taj zakonski akt otvorio je brojne nedoumice među korisnicama naknada i svim zainteresovanim subjektima koji im pružaju pravnu i logističku pomoć.

Iz USSCG su rekli da se u obrazloženju tog Zakona navodi da je donijet radi izvršenja Odluke Ustavnog suda od 19. aprila, i da ukidanje prava na doživotnu naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece neće biti sprovedeno na način koji bi korisnice stavio u nepovoljniju pravnu i faktičku situaciju od one u kojoj su bile kada su, zbog prihvatanja doživotne naknade, prekinule svoj dotadašnji radni odnos, korišćenje prava na penziju ili su se odjavile sa evidencije Zavoda za zapošljavanje.

“Međutim, Zakonom ne samo da nisu ispunjeni uslovi predviđeni Odlukom Ustavnog suda, već je sam zakonski tekst ostavio brojne nedoumice”, smatraju u USSCG.

Kako navode, te nedoumice se, prije svega, ogledaju u tome da su rokovi propisani Zakonom u kojima korisnice naknada treba da nadležnim organima i ustanovama podnose zahtjeve za ostvarivanje prava predviđenih Zakonom, suviše kratki.

“Pri tom, samim Zakonom je propisano da će danom stupanja na snagu istog, mjesno nadležni centri za socijalni rad obustaviti izvršenje konačnih, odnosno pravosnažnih pojedinačnih rješenja kojima je utvrđeno pravo na doživotnu naknadu. Ovo znači da korisnice naknada, prije nego dobiju rješenje o obustavi konačnog rješenja, treba da podnesu naprijed navedene zahtjeve u rokovima propisanim ovim Zakonom”, rekli su iz Unije.

Kako su kazali, Zakonom nije definisan rok za podnošenje zahtjeva od korisnica koje su se odrekle penzije što, dodaju iz USSCG, dovodi do velike zabrinutosti korisnica naknada.

“Zakon ne prepoznaje korisnice koje su naknadu stekle po godinama radnog staža i broju rođene djece, a koje nisu zarad ostvarivanja ovog prava napustile posao, s obzirom na to da su potreban staž ostvarile mnogo ranije nego što su stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim je propisano pravo na doživotnu naknadu”, saopštili su iz Unije.

Kako su naveli, Zakon ne prepoznaje ni korisnice koje su, radi ostvarivanja prava na doživotnu naknadu, napustile radno mjesto kako bi se prijavile na evidenciju Zavoda za zapošljavanje i ostvarile to pravo po osnovu godina provedenih na birou, s obzirom na to da nisu imale dovoljno radnog staža za ostvarivanje tog prava.

“Na kraju, posebno naglašavamo činjenicu da je veliki broj žena nakon dobijanja rješenja o umanjenju naknade pokrenulo žalbeni postupak prema MRSS, a po dobijanju drugostepenog rješenja na isto uložilo tužbu Upravnom sudu”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, ti postupci su i dalje u toku, s obzirom na to da ni u rokovima predviđenim Zakonom nadležni nisu postupili po podnijetim podnescima korisnica naknada.

“Ovim je dovedeno u pitanje ostvarivanje prava korisnica naknada po Zakonu o izvršenju Odluke Ustavnog suda od 19. aprila u propisanim rokovima, s obzirom na to da po pravilu korisnice moraju u ranije pokrenutom postupku dobiti rješenja kojim se odlučuje o njihovom pravu i na to da mjesni centri za socijalni rad trenutno odbijaju prijem zahtjeva od korisnica do okončanja sudskog postupka”, ocijenili su iz USSCG.

Postavlja se, kako su kazali, veoma važno pitanje – kako će u ovom slučaju korisnice ostvariti pravo propisano Zakonom kada isteknu prekluzivni propisani rokovi.

Takođe, iz USSCG navode da se korisnicima u mjesnim centrima za socijalni rad nude forme izjava kojim one treba da se izjasne da se dobrovoljno odriču prava na doživotnu naknadu.

“To  definitivno nije u formi zahtjeva koje ovaj Zakon nalaže, već u formi zahtjeva kojim se jasno naglašava da se dobrovoljno odriču prava na doživotnu naknadu, što ne odražava realno i faktičko stanje stvari”, istakli su oni.

Izvor:CdM