U subotu kako smo i najavili, je uspješno krenula akcija prikupljanja potpisa  od strane gradjana sa sjevera Crne Gore sa biračkim pravom, sa kojim ćemo tražiti da se izvrši izmjena i dopuna “Zakona o javnim radio – difuznim servisima” i dio sredstava gradjana Crne Gore, koji se kroz Budžet određuje Radio-televiziji Crne Gore, opredijeli za otvaranje REGIONALNE RADIO TELEVIZIJE SJEVER CRNE GORE,kazali su u Nevladinu organizaciju Euromost.

Sa gradjanima ćemo prikupiti preko 6000 potpisa i shodno poslovniku rada Skupštine Crne Gore, preko jednog poslanika predati Skupštini na usvajanje ovog zakona. Peticiju smo pokrenuli u svim Opštinama na sjeveru Crne Gore i ovim putem pozivamo sve zainteresovane NVO,gradjane kao i druge, da nam se pridruže ovoj akciji.

Budući emiter regionalne radio televizija sjevera Crne Gore, bilo bi javno preduzeće, čiji bi osnivač bila država,takodje ćemo tražiti da u finansiranju ove televizije učestvuju i sve opštine sa sjevera.

Obzirom da je veliko interesovanje gradjana da daju svoju podršku, ovim putem ih obavještavamo da će aktivisti Euromost-a sjutra prikupljati potpise u Opštinama Bijelo Polje,Rožaje,Berane i Andrijevicu.

Takodje,obrazac za prikupljanje potpisa se može naći na fejsbuk stranici Euromost-a, koji se može skunuti i popuniti.

,,Moramo naglasiti, da se ovoj akciji već priduružio veliki broj gradjana, udruženja i sportskih klubova. Sa ovom peticiom želimo pokazati svima u Podgorici da ćemo se za sve ono što pripada našim gradjanima na sjeveru se boriti i izboriti, nećemo više dozvoliti da nam se iz Podgorice nameće šta ćemo gledati,želimo da imamo svoju regionalnu televiziju koja će pratiti sva dešavanja na sjeveru i koja će raditi u interesu gradjana sa sjevera” kazali su na kraju svoga saopštenja u ovoj organizaciji.