Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je na danas održanoj sjednici utvrdio predlog Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2019/20, koji predviđa 3.466 mjesta za brucoše na budžetu.

Ovaj predlog, zasnovan je na predlogu Senata Univerziteta Crne Gore, čemu je prethodilo izjašnjavanje univerzitetskih jedinica. Predlog će biti dostavljen na dalje razmataranje Ministarstvu prosvjete o čemu će konačnu odluku donijeti Vlada Crne Gore.

“Predloženi broj studenata je u okviru prošlogodišnjeg predloga za upis i u skladu je sa licencom Ministarstva prosvjete. Prilikom utvrđivanja predloga broja studenata vodilo se računa o standardima kvaliteta nastave, broju nastavnog osoblja, materijalnoj osnovi za realizaciju pojedinačnog studijskog programa, kao i o adekvatnom odnosu broja studenata i nastavnog osoblja“, kazao je predsjednik Upravnog odbora prof. dr Duško Bjelica.

Predlog broja studenata za upis u 2019/20. godinu na 19 fakulteta je sljedeći: Arhitektonski fakultet 50, Biotehnički 155, Ekonomski 390, Elektrotehnički 330, Fakultet dramskih umjetnosti 35, Fakultet likovnih umjetnosti 40, Fakultet političkih nauka 140, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 120, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 180, Filološki fakultet 355, Filozofski fakultet 315, Građevinski fakultet 110, Mašinski fakultet 180, Medicinski 185, Metalurško-tehnološki 115, Muzička akademija 36, Pomorski fakultet Kotor 260, Pravni fakultet 240 i Prirodno-matematički fakultet 230.

Izvor: Portal Analitika