Ulaganja u puteve nikad veća

Država počinje izgradnju i rekonstrukciju više od 100 kilometara putnih pravaca. U Ministarstvu saobraćaja i pomorstva tvrde da se u istoriji Crne Gore nikada više nije ulagalo u putnu infrastrukturu. Lani je za puteve izdvojeno oko 44 miliona eura, a plan za ovu je 45 miliona.

Kako je CdM-u saopšteno iz Uprave za saobraćaj, u toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova za rekonstrukciju magistralnog puta M2 Rožaje-Špiljani, dužine 20 kilometara. Radovi na rekonstrukciji se finansiraju iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj.

Takođe, naglašavaju da treba da bude izabran izvođač radova za rekonstrukciju magistralnog puta Pljevlja-Mihajlovica, u dužini od 16 kilometara.

“Ovi radovi se finansiraju iz kredita Evropske investicione banke”, ističu iz Uprave za saibraćaj.

Vrijednost radova je 6,4 miliona eura.

Uprava za saobraćaj, kako su kazali za CdM, planira da do kraja ove godine započne tenderske procedure za izbor izvođača radova za nekoliko putnih pravaca.

“To je rekonstrukcija magistralnog puta M2 Tivat-Jaz, u dužini od 16 kilometara. Radovi na rekonstrukciji će se finansirati iz projekta Evropske banke za obnovu i razvoj”, najavljuju u Upravi za saobraćaj.

Izgradnja ovog bulevara počeće sljedeće godine i koštaće 26 miliona eura.

U planu je i rekonstrukcija magistralnog puta M2, dionica Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane, dužine 39 kilometara. Radovi na rekonstrukciji se finansiraju iz kredita Evropske investicione banke. Procijenjena vrijednost radova je 26,9 miliona eura.

Planirana je rehabilitacija puta M-2 Kamenovo – Petrovac – Bar u dužini od 23,3 km. Procijenjena vrijednost ovih radova je 22 miliona eura.

U planu je i rehabilitacija puta M-2.1 Barski most – Dobrakovo – Bijelo Polje u dužini od 14,3 km. Procijenjena vrijednost tih radova je 17,2 miliona.

Kako je CdM već objavio, kompanija Bemax dostavila je najbolju ponudu za izgradnju bulevara od Podgorice do Danilovgrada i kako sada stvari stoje, gradiće pomenutu trasu. CdM je pisao da je Bemax dao ponudu za 15 odsto povoljniju od ostale dvije kompanije koje su se javile na tender.

Budžetom za 2019. godinu planirano je ulaganje u iznosu od 45.087.263,00 eura.

Plan održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2019. godinu podijeljen je, prema izvorima u sljedećim cijelinama:

– Finansiranje iz Tekućeg budžeta Crne Gore iznosi 8.187.263,25 eura, pri čemu će cijela suma biti utrošena za potrebe redovnog održavanja i zaštite državnih puteva

– Finansiranje iz Kapitalnog budžeta je predviđeno u iznosu od 36.900.000 eura

1. Program rješavanja uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore 2.600.000 eura

2. Rekonstrukcija magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori 27.300.000 eura

3. Program sanacija mostova, klizišta i kosina na magistralnim i regionalnim putevima 1.500.000 eura

4. Investiciono održavanje magistralnih i regionalnih puteva 2.500.000 eura

5. Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva 3.000.000 eura.

Ukupna dužina puteva u Crnoj Gori iznosi oko 7.000 km od kojih 1.850 km sačinjavaju magistralni i regionalni putevi, dok se ostatak odnosi na lokalne puteve.

Izvor: CDM