Pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja uhapsili su rano jutro 16 direktora i privatnika  iz Podgorice. Akcija je sprovedena po nalogu SDT-a, a većina privedenih se sumnjiči za utaju poreza i doprinosa.

Policija je danas u predmetu kodnog naziva „KLAP”, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva lišili slobode 16 lica (I.V, D.L, R.K, T.L, B.P, V.D, J.B, A.I, F.L, N.T, N.D, V.R, R.T, D.B, D.P i B.B), dok je jedno lice u bjekstvu (D.L) za kojim je raspisana potraga, i podnijeli krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu protiv ukupno 24 fizička i 14 pravnih lica zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, krivično djela utaja poreza i doprinosa i krivično djelo prouzrokovanje lažnog stečaja.

Naime, u ovom slučaju 18 preduzeća koja su osnovali osumnjičeni I.V, D.L i R.K. i sa njima povezana lica T.L, B.B, D.B, D.L, V.R i R.T su, kako se sumnja, omogućila preduzećima čija su odgovorna lica B.P, V.D, J.B, A.I, F.L, N.T, N.D. i D.P. izvlačenje dobiti stečene poslovanjem preduzeća, koja se vlasnicima preduzeća vraća u gotovini, čime su pričinili štetu državnom budžetu Crne Gore za iznos utajenog poreza na osnovu fiktivno prikazanih poslovnih odnosa i fiktivno prikazanih troškova u iznosu od preko 1.500.000 eura.

I.V, D.L, R.K. ili sa njima povezana lica su, sumnja se, kontaktirali vlasnici ili odgovorna lica preduzeća uplatioca, kojima je bio neophodan gotovi novac a koji su stekli kroz regularno poslovanje kao dobit. U zavisnosti od potrebnog iznosa koji je unaprijed bio dogovoren između I.V, D.L, R.K. i vlasnika tih preduzeća, I.V, D.L. ili R.K. su sačinjavali fiktivnu fakturu ka tim preduzećima. Nakon dostave fiktivne fakture sa dogovorenim iznosom novca, preduzeće koje prima ovu fakturu je, sumnja se, odmah vršilo uplatu novca po fiktivnoj fakturi nekog od preduzeća čiji su stvarni vlasnici I.V, D.L. i R.K. Nakon toga sredstva od priliva uplatioca su se istog dana raslojavala – dio se opet prenosio po osnovu prometa roba i usluga, gotovo uvijek na račun nekog od pravnih lica ove organizovane kriminalne grupe (OKG), a dio se istoga dana podizao gotovinski (a osnovu materijalnih troškova ili putnih troškova) ili se prenosio na račun biznis kartica koje se vode na organizatore ove kriminalne grupe ili na nekog sa njima povezanih lica, da bi i taj novac bio podignut gotovinski putem bankomata. Nakon podizanja novca I.V, D.L. ili R.K. vraćali su novac uplatiocu, a za sebe, kako se sumnja, zadržavali određenu proviziju.

Na ovaj način preduzeća koja su vršila uplate fiktivno su uvećavala ulazni pdv, čime su, sumnja se, umanjila svoje poreske obaveze prema Budžetu Crne Gore za iznos pdv-a i poreza na dobit za svaku fakturu ovakvog načina poslovanja. Da bi se izbjeglo plaćanje poreskih obaveza u preduzećima čiji su vlasnici I.V, D.L, R.K. ili sa njima povezana lica, nakon određenog perioda fiktivnog poslovanja u kojem su ta preduzeća vršila prethodno opisane nezakonite radnje, a time i stvorila određenu poresku obavezu (izlazni pdv), u nekim preduzećima ove OKG su pokrenuti i okončani stečajni postupci.

Po prethodno opisanom načinu izvršenja, preduzeća čiji su vlasnici I.V, D.L, R.K. i sa njima povezana lica su, u ukupnom, u zadnjih pet godina, kako se sumnja, omogućila vlasnicima više desetina preduzeća da steknu protivpravnu imovinsku korist, jer su izvukla preko 20.000.000 eura u gotovini po osnovu fiktivnih poslovnih odnosa, čime su pričinili štetu budžetu Crne Gore za iznos neplaćenog poreza u iznosu od preko 5.000.000 eura.