U školama mjesečno angažovana 333 asistenta

Obuka asistenata u nastavi od ove školske godine sprovodi se po novoj proceduri, koja uključuje 70 časova praktične i teorijske nastave u okviru 11 dana, a realizuje je licencirani centar za obrazovanje odraslih podgoričke Gimnazije Slobodan Škerović. Pobjedi su iz Ministarstva prosvjete kazali da obuku sprovode licencirani nastavnici iz oblasti koje su povezane sa razvijanjem traženih vještina.

Prema evidenciji Ministarstva, mjesečno su angažovana 333 asistenta u nastavi.

“Zakonom su jasno definisani uslovi koje osoba mora da ispunjava da bi radila ovaj odgovoran posao. Upravo u odnosu na to smo prošle godine otišli korak dalje, te je centar za obrazovanje odraslih Gimnazije „Slobodan Škerović“ sada licenciran za obuke za asistenata u nastavi. S obzirom na to da te osobe ulaze u obrazovni sistem i rade sa djecom i u blizini djece, vjerujemo da takav pristup, koji podrazumijeva stalno unapređenje procesa obuke asistenata, može i treba da naiđe na odobravanje”, kazala je portparolka Ministarstva prosvjete Milica Lekić.

Asistent u nastavi je, pojašnjava, razvijena kvalifikacija, te ovaj sertifikat može steći svako ko cijeni da će mu jednog dana biti od koristi. Za sticanje kvalifikacije kroz obuku koju sada sprovodi podgorička gimnazija treba izdvojiti 250 eura.

“Ovo je program obuke odraslih, kao i svaki drugi, koji podrazumijeva kvalifikaciju više u biografiji, a time i mogućnost da se sjutra eventualno prijavite na neki od konkursa za asistenta u nastavi. Naravno, izbor osoba koje konkurišu je u nadležnosti samih ustanova”, precizirala je Lekić.

Iz Gimnazije su pojasnili da program obuke obuhvata tri jedinice kvalifikacije predmetne oblasti.

“Pružanje podrške djetetu/ djeci sa posebnim obrazovnim potrebama u procesu usvajanja znanja, vještina i kompetencija u skladu sa IROP-om i instrukcijama nastavnika različitih predmeta, pružanje podrške djeci sa posebnim obrazovnim potrebama u kretanju i aktivnostima, brige o sebi i pružanje podrške djeci sa posebnim obrazovnim potrebama u komunikaciji i socijalnoj uključenosti. Obuka se realizuje u grupama od 10 do 15 polaznika”, naveli su iz Gimnazije.

Do sada je proces obuke rađen u saradnji sa nevladinim organizacijama po akreditovanom programu. Cijena obuke bila je 50 eura.

Izvor: Pobjeda