U maju mjesecu 2019. godine Rudnik uglja iz Pljevalja je raspisao tender za dobijanje ponuda za nabavku malih vrijednosti u kome se kao predmet nabavke navodi “Formiranje zaštitnog zelenog pojasa pored asvaltnog puta P.K. Cementara u dužini od 600 metara”

Navedena je procjenjena vrijednost nabavke u iznosu od 14.960.00 eura sa uračunatim PDV-om.

Posle sprovedenog tenderskog postupka kao najpovoljniji ponuđač je na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu, odnosno podkriterijumima utvrđena rang lista na kojoj je kao najpovoljniji ponuđač izabrana firma “VELETEX DOO” Podgorica. Cijena najpovoljnije ponude iznosila je 14.938,08 eura.

Rudnik uglja će i u narednom periodu odgovorno i kontinuirano preduzimati organizacione i tehničke mjere sistemskog upravljanja i poboljšavanja ekoloških aspekata, te u skladu sa tehno-ekonomskim mogućnostima, permanentno pratiti učinke na okolinu, preventivnim i korektivnim mjerama smanjivati negativne uticaje.

Razvojni programi i planirane aktivnosti biće usklađeni sa propisima i standardima zaštite okoline i prirodnih resursa, te očuvanju njihovog kvaliteta. Praćenje i implementacija državne i međunarodne legislative, primjena sigurnih modela i metoda za unapređivanje ekoloških standarda, biće konstantne aktivnosti do konačnog cilja – održivog razvoja svih djelatnosti.

U cilju realizacije ekološke politike, u Rudniku uglja vršiće se edukacija, stručno osposobljavanje i konsultacije zaposlenih. Uspostaviće se savremeni monitoring i informatički sistemi, eksterna komunikacija sa izvršnim vlastima, međunarodnim organizacijama i udruženjima građana iz domena zaštite okoline, te širom javnošću. Poslovnom disciplinom i nadzorom osiguraće se individualna i funkcionalna odgovornost na provođenju ekološke politike, te objektivno i transparentno izvještavanje o zaštiti okoline.

 

izvor: PV Informer