U Baru je juče održana radionica posvećena razvoju prve crnogorske elektrane na gas.

Radionica je održana u organizaciji švajcarske kompanije SS&A Power Development i njene kompanije “kćerke” G2P Adriatic A.D, registrovane u Crnoj Gori, a pod pokroviteljstvom Ministarstva ekonomije.

Pored SS&A Power Development, u realizaciji projekta učestvuju njemački Siemens i holandska kompanija Damen.

Seizmička 3D istraživanja gasnih i naftnih rezervi su u toku, kao i izrada tehnoloških rješenja izgradnje plutajuće elektrana na gas. Projekat izgradnje gasne elektrane u potpunosti je usklađen sa usvojenim urbanistickim planom industrijske zone Luke Bar i Master planom gasifikacije Crne Gore.

Učesnici radionice analizirali su moguća rješenja priključenja na mrežu, sinergijske efekte sa projektom izgradnje solarne elektrane u Ulcinju i mogućnost korišćenja zajedničke visokonaponske mreže.

Planirani kapacitet elektrane je 200 MW. Rješenje koje je predvidjeno u G2P Adriatic bazirano je na najmodernijoj tehnologiji sa najmanjim uticajem na okolinu.

Tehnologija se zasniva na gasnim turbinama, koje proizvodi Njemacka kompanija Siemens, dok se barže proizvodi holandski Damen AG. Projekat pruža mogućnost Crnoj Gori da postane regionalni lider u energetskom sektoru.

Trenutno u svijetu ima oko 20,000 gasnih turbina koje proizvode oko 22% ukupne energije na globalnom nivou.

Gasne elektrane postoje u cijeloj Evropi i predstavljaju ekološki najčistiji, najefikasniji i najfleksibilniji vid fosilne energije. U Njemačkoj se trenutno planira da se sve postojeće elektrane na ugalj sa oko 46 GW instalisanih kapaciteta, do 2035. godine zamijene kombinacijom elektrana na gas i elektrana sa obnovljivim izvorima energije.

SS&A Power Development je renomirana švajcarska kompanija za značajnim iskustvom u korišćenju gasnih turbina.

izvor: rtcg.me