Opštine Plav, Nikšić, Kolašin, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica i Ulcinj i pored urgencije Ministarstva održivog razvoja i turizma nisu dostavile odgovore o tome na koji način se pripremaju za ljetnju turističku sezonu.

direktori to. iz opština sa sjevera sa sajma

Kao jedan od ključnih nedostataka navodi se i to što u pojedinim opštinama na sjeveru nedostaje inicijative za organizovanje događaja koji će privući turiste, nedostaje finansijskih sredstava, kao i kapaciteta za smještaj turista, što su ograničavajući faktori razvoja prostora kao turističke destinacije.

„Primjetno je da pojedini subjekti daju okvirne rokove za realizaciju aktivnosti – do početka sezone, uprkos insistiranju da rokovi budu jasnije definisani, imajući u vidu da tačan datum početka ljetnje turističke sezoni nije definisan, kao i nastojanja da se u Crnoj Gori turistička sezona odvija i posmatra na cjelogodišnjem nivou.”

Kako zaključuju iz Ministarstva, i pored urgencije, određeni subjekti nijesu dostavili svoje odgovore i to: Crnogorsko turističko udruženje, „Hilton Hotels & Resorts” i opštine Plav, Nikšić, Kolašin, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica i Ulcinj.

Izvor FOS