U Opštini Petnica, broj upisane djece u odnosu na prošlu kao i na druge prethodne godine je znatno smanjen što građane Petnjice jako zabrinjava. Oni smatraju da je glavni razlog trenda pada broja učenika u Petnjici masovno iseljavanje stanovništva koje je i dalje aktuelno.

     Škola Mahmut Adrović

Upis nove generacije đaka u petnjičkim školama je završen 31. aprila. Prema zvaničnim podacima na cijeloj teritoriji petnjičke opštine, koja broji pet osnovnih škola, upisano je 57 đaka.

U petnjičkoj osnovnoj školi ,,Mahmut Adrović”, upisana su 22 đaka. Ova škola ima četiri područna odjeljenja: Radmanci, Ponor, Godočelje i Lagatore.
Osnovna škola ,,Tucanje” iz Tucanja broji svega osam novoupisanih đaka, osnovna škola ,,Savin Bor” takođe osam, trpeška škola pet, dok će škola ,,25. Maj” iz Vrbice imati 14 prvaka.

Izvor:Radio Petnjica