Na posljednjoj sjednici bjelopoljskog lokalnog parlamenta, jedna od tema je bila Opšta bolnica u Bijelom Polju iz koje odlaze vrsni ljekari specijalisti i da se ova ustanova trenutno suočava sa velikim problemom nedostatka kadra. Portal sjevercg je došao do informacija da u Opštoj bolnici u Bijelom Polju nedostaje 30 doktora.Takodje, da su skoro još dva vrsna doktora dr Ivan Knežević sa ORL i dr Petar Asanović sa ortopedije napustili bolnicu, te su se pridružili grupi od 13 doktora koji su u posljednje vrijeme napustili ovu ustanovu i sada ih je ukupno 15.

Među ovim vrsnim doktorima su i šest ginekologa i to dr Željko Lazović, dr Slobodan Bulatović, dr Zvonko Puletić, dr Angela Ćorić, dr Ivan Bošković i dr Vesna Cvijović. Na ovom odjeljenju trenutno radi samo jedan doktor, Blažo Varagić, dok se honorarno angažuju dr Vesna Cvijović koja je prešla u privatnu kliniku.

Takođe, više nije u radnom odnosu ni dr Zilha Idrizović, koja je radila na Neurologiji, gdje sada radi samo jedan doktor Milan Madžgalj.

Sa odjeljenja anestiziologije je otišao i anestiziolog dr Vesko Rakonjac, sa hirurgije hirurg dr Eldin Lamežević, sa odjeljenja pedijatrije su napustile dr Jela Cimbaljević i dr Haka Tahirović, na ORL više ne rade dr Tomo Jermić i dr Ivan Knežević, na odjeljenju za endokrinologiju sada nema doktora, jer je bolnicu napustila i dr Elzana Čikić internista- endokrinolog. Kada se tiče pedijatrije, trenutno radi samo jedan doktor Andrijana Kočović i angažuje se doktorka u penziji iz Nikšića.

Dr.Adnan Striković

Da je alarmanto stanje u Opštoj bolnici u Bijelom Polju i da su svi ovi podaci tačni, potvrdili su za Portal sjevercg, magistar medicinskih nauka ginekolog i akušer zaposlen u domu zdravlja Mr sc. Striković dr Adnan, kao i dr Radoslav Rašo Nišavić.

Dr Striković kaže, da nigdje u svijetu nema da u jednoj Opštoj bolnici radi jedan doktor na ginekologiji, dok su u Domu zdravlja u Bijelom Polju zapošljena dva doktora, međju kojim sam i ja. On dodaje, da je samo na ginekologiji potrebno pet doktora, jer bez njih ne može da se organizuje rad na tom odjeljenu. Navodi da je za rješavanje ovog problema potrebno znanje i dobra volja.

Dr,Radoslav Rašo Nišavić

Sa njim se slaže i njegov kolega dr Radoslav Rašo Nišavić, koji kaže:,,Situacija u Opštoj bolnici u Bijelom Polju kada se tiče ovih problema nije dobra i da se nešto mora pod hitno preduzeti, kako bi se vratilo povjerenje gradjana u zdrastveni sistem”.

On je naveo podatak ,da je prije 10 godina u ovoj ustanovi imalo 1000 porođaja godišnje, a da ih sada ima samo 500 . Takođe,naveo je i problem nedostatka doktora na odjeljenju Hitne pomoći, gdje sada samo rade dva doktora i to dr Besim Beko Kadić i dr Miloš Šaponjić, tu treba da ima četiri tima i minimalno 5 specijalista, a mi imamo samo dva zapošljena pored pomoći koju im pružaju specijalisti iz Opšte bolnice i pripravnici.

sjevercg