U okviru projekta Zapošljavanjem do inkluzijeCentar za građansko obrazovanje (CGO) je zaposlio tokom aprila osam lica sa invaliditetom na šest mjeseci, a oni će biti, u okviru svojih radnih zadataka, raspoređeni u sedam nevladinih organizacija i jednoj nezavisnoj instituciji. Projekat se realizuje uz podršku Zavoda za zapošljavanje.

Preciznije, partneri iz civilnog društva i iz institucija u kojima će zapošljena lica sa invaliditetom raditi u narednih šest mjeseci su iz tri crnogorske opštine. Tako iz Nikšića u ovom dijelu projektnih aktivnosti učestvuju SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić i Udruženje paraplegičara Nikšić, a iz Danilovgrada je to Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama Crne Gore «Rastimo zajedno». U Podgorici će ova lica raditi u NVO JuventasAkciji za ljudska prava (HRA)Centru za istraživačko novinarstvo (CIN) i uCGO-u. Takođe, u ovom dijelu projektnih aktivnosti učestvuje i institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u kojoj će svoj radni angažman imati jedno lice.

Projektni tim je vodio računa da zapošljene osobe sa invaliditetom budu raspoređene u organizacijama koje se bave širim spektrom tema iz oblasti ljudskih prava. U dijelu strukture, dominantno se radi o nezapošljenim licima ispod 50 godina, odnosno samo su dva lica preko 50 godine, a raznovrsnog su obrazovnog profila i grupa je rodno izbalansirana.

U narednoj fazi projekta, fokus će biti na unaprijeđenju pristupačnosti jednog stambeno-poslovnog objekta i kampanji koja ima za cilj osnaženje poslodavaca i osoba sa invaliditetom da aktivnije koriste mehanizme socijalne i ekonomske inkluzije.