U Kakarickoj gori liječe i zavisnice od alkohola

Na tretmanu u ustanovi za smještaj i rehabilitaciju korisnika psiho-aktivnih supstanci na Kakarickoj gori trenutno se nalaze 42 korisnika. Iz te ustanove, na čijem je čelu Aleksandar Radinović, navode da su od osnivanja primili preko 600 klijenata, piše Dan.

“Krajem 2015. godine otvorili smo posebanu organizacionu cjelinu za tretman zavisnica i time pružili mogućnost da žene koje imaju problem sa zavisnošću dobiju adekvatnu stručnu pomoć. Od otvaranja ovog sektora do danas primljeno je 20 klijentkinja i možemo naglasiti da do sada nismo imali povratnica, što upućuje da su žene istrajnije u odluci da riješe svoj problem. Ono što je u poslednje vrijeme dominantno jeste da sve više pomoć u javnoj ustanovi traže žene koje imaju problem sa alkoholom i to različite starosne strukture”, saopštili su iz ustanove.

Navode da pomoć kod njih mogu potražiti žene i muškarci koji imaju problem sa drogom, alkoholom i kockom.

“Proces tretiranja bolesti zavisnosti je kompleksan i dugotrajan, a tretman u ustanovi je fokusiran na psiho-socijalnu podršku kombinovanu sa različitim segmentima radno-okupacione terapije, sportskih aktivnosti i aktivnosti resocijalizacije, baziran na stručnom programu koji se sprovodi na grupnim i individualnim psihoterapijama. Tretman u ustanovi traje najmanje 12 mjeseci rezidencijalnog boravka, koji se sastoji iz tri faze i to adaptacija, rehabilitacija i resocijalizacija i 12 mjeseci nerezidencijalnog dijela tretmana kada su klijenti kućama i po pozivu stručnih lica dolaze na testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci, kao i na grupne i individualne psihoterapije”, pojašanjavaju iz ustanove.

Izvor: Dan