U Fondu za obnovljive izvore energije više od dva miliona eura

Sredstva u fondu za obnovljive izvore energije na kraju prošle godine, a koja se prenose u ovu, iznosila su 2,02 miliona eura, navodi se u Izvještaju o poslovanju Crnogorskog operatora tržišta električne energije (COTEE).

Fond je, kako je istaknuto, u 2018. uvećan za 129.272 eura, pišu Dnevne novine.

“Po osnovu debalansa elektroenergetskog sistema Crne Gore koji su izazvali povlašćeni proizvođači, u prošloj godini fond za obnovljive izvore energije je uvećan za 129.272 eura. Sredstva u tom fondu na kraju 2018, a koja se prenose u 2019. iznose 2.020.682,67 eura”, piše u dokumentu koji je Vlada usvojila na posljednjoj sjednici.

Status povlašćenog proizvođača, po osnovu kojeg proizvođači struje iz obnovljih izvora imaju pravo na podsticaje preko računa za struju, trenutno ima devet kompanija. Od toga, šest firmi raspolaže sa 13 malih hidroelektrana, kompanije Invicta iz Podgorice i Eco Solar System iz Danilovgrada imaju u vlasništvu po jednu solarnu elektranu u Danilovgradu, dok vjetroelektrana Krnovo pripada preduzeću Krnovo Green Energy.

U izvještaju COTEE za prošlu godinu, navodi se da je od tih povlašćenih proizvođača 2018. otkupljeno više od 27,65 miliona eura struje.

“U skladu sa zakonskom obavezom, tokom 2018. godine od povlašćenih proizvođača je otkupljena električna energija u ukupnoj vrijednosti od 22.851.497 eura bez PDV-a, ili 27.650.312 eura sa PDV-om”, precizirano je u dokumentu COTEE koji je na kraju 2018. imao zaključene ugovore sa Elektroprivredom (EPCG) i Unipromom, kao kupcem samosnabdjevačem za potrebe Kombinata aluminijuma.

Svrha ugovora je kupoprodaja proporcionalnog udjela struje proizvedene u objektima povlašćenih proizvođača.

“Po osnovu zaključenih ugovora sa snabdjevačem i kupcem samosnabdjevačem, i u skladu sa zakonskom obavezom i tržišnim pravilima, COTEE je izdao EPCG fakture u ukupnom iznosu od 21.872.747 eura sa PDV-om, a Unipromu u ukupnom iznosu od 2.208.603 eura sa PDV-om, navodi se u izvještaju Operatora tržišta električne energije.

U izvještaju se konstatuje i da je primjetan rast udjela proizvodnje struje iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji električne i drugih oblika energije. To, kako se dodaje, vodi ka ispunjenju nacionalnog cilja za obnovljive izvore.

Crna Gora je prvi put proizvela dovoljno struje iz obnovljivih izvora od 24. maja do 2. juna ove godine, čime se, kako je ranije saopšteno iz Vlade, pridružila malom broju država koje se mogu pohvaliti da su iz domaćih obnovljivih izvora energije proizvele svu potrebnu energiju. Tada, kada je Termoelektrana Pljevlja bila van pogona, proizvedeno je oko 82 miliona kilovat-sati struje, a potrošeno oko 75 miliona.

“Značajan udio u tom istorijskom momentu imale su dvije vodeće crnogorske hidroelektrane, Piva i Perućica koje decenijama čine okosnicu nacionalne energetike. Za razliku od prethodnih godina, kada je u periodu zastoja proizvodnje energije iz Termoelektrane Pljevlja Crna Gora uvozila energiju, ove godine, centralnu ulogu su preuzeli novi izvori-male hidroelektrane i vjetroelektrane izgrađene u proteklih nekoliko godina”, kazali su ranije u Vladi.

Rekordan udio vjetra zabilježen je 28. maja, kada je proizvodnja iz vjetroelektrana zadovoljila 28 odsto ukupne potrošnje električne energije u zemlji. Osim vjetroelektrane Krnovo, koja je proizvodnju počela krajem 2017. godine, uskoro se očekuje i komercijalni rad vjetroparka Možura.

Naime, elektroenergetski objekat u Ulcinju je trenutno u probnom radu i u fazi tehničkog pregleda. Ministarstvo održivog razvoja i turizma će, nakon pozitivnog nalaza elektroenergetskog inspektora, izdati i upotrebnu dozvolu za komercijalni rad Možure.

U toku je i javni poziv za izgradnju vjetroelektrane na Brajićima, a nedavno je i Skupština akcionara EPCG podržala odluku o izgradnji vjetroelektrane Gvozd, vrijednosti 58 miliona eura. Početak izgradnje tog vjetroparka očekuje se na proljeće 2021, dok je puštanje u rad planirano na jesen 2022. godine.

Važan projekat za crnogorsku energetiku, koji je povjeren konzorcijumu EPCG i finske kompanije Fortum, je i izgradnja solarne elektrane na Briskoj gori. Prva faza radova za solarnu elektranu, instalisane snage 250 megavati, počeće 2020. godine, sa rokom izgradnje od 18 mjeseci. Prema posljednjim informacij ama, u toku su pripreme na izradi tehničke dokumentacije.

Izvor: Dnevne novine