U Tužilaštvu su, u fazi izviđaja, četiri predmeta koji se odnose na događaje iz 1991. i 1992. godine na prostoru bivše Jugoslavije, kazao je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i poručio da procesuiranje ratnih zločina nema alternativu.

                                                                                                 foto: rtcg.me
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivični sud pri Ujedinjenim nacijama (UN), Serž Bramerc, potpisali su danas u Podgorici Memorandum o razumijevanju kojim će, kako je saopšteno, biti nastavljena i unaprijeđena saradnja tog tijela sa crnogorskim tužilaštvom.Stanković je kazao da se pravosudno suočavanje sa ratnim zločinima i njihov krivično-pravni tretman susrijeću sa brojnim specifičnostima, koje potiču iz posebnih karakteristika tih krivičnih djela.Kako je naveo, kažnjavanje za ratne zločine predstavlja indikator demokratskih kapaciteta i vladavine prava u svim državama koje su suočene sa tim problemom.

Stanković je podsjetio da su 90-ih godina prošlog vijeka na prostorima bivše Jugoslavije trajali oružani sukobi u kojima su pojedinci počinili krivična djela protiv čovječnosti i međunarodnog humanitarnog prava, što je rezultiralo i teškim povredama Ženevske konvencije.

On je kazao da je procesuiranje i kažnjavanje učinilaca tih krivičnih djela specifičan, složen i dugotrajan proces.

“Ali, istovremeno, to je zadatak o čijim rezultatima će svjedočiti pokoljenja. Jer samo suđenja učiniocima najtežih međunarodnih zločina mogu na odlučujući način da pomognu društvima da ostave period sukoba iza sebe, kao i prevenciji takvih krivičnih djela”, istakao je Stanković.

On je rekao da istraživanje i procesuiranje ratnih zločina neće imati alternativu, uz napomenu da će Državno tužilaštvo permanentno goniti učinioce tih krivičnih djela.

Prema njegovim riječima, u prilog tome govori i činjenica da se sada u SDT-u u fazi izviđaja nalaze četiri predmeta u kojima se prikupljaju podaci i dokazi koje se odnose na događaje koji su se desili na teritoriji Kosova, Hrvatske i Bosne i Hercegovine 1991. i 1992. godine.

Bramerc je kazao da su mnogi počinioci ratnih zločina ostali nepoznati, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori.

“Zadovoljstvo nam je što omogućavate da našu saradnju unaprijedimo, i što ćete kroz pristupa elektronskoj dokumentaciji imati direktan pristup milionima stranica. To znači i da ćete moći direktno da komunicirate sa nama, jer postoje materijali na kojima mi i dalje radimo, a neki od tih slučajeva još nijesu spremni da se prebace na nacionalni nivo”, naveo je Bramerc.

Prema njegovim riječima, mnoge žrtve čekaju na to da se počinioci zločina privedu pravdi.

“Vjerujemo da vaš i naš tim u Hagu zajedno mogu da ubrzaju ovaj proces i da dovedu počinioce pred pravdu”, dodao je Bramerc.

izvor: Mina