U Čikagu je poslije velike borbe za teškom bolešću, prestalo da kuca srce trinaestogodišnjeg bjelopoljca Amara Drn­dara, kojeg su bjelopoljci nazvali, dječakom velikog srca.

Amar je bio dječak, za koga su svi bjelopoljci složno ustali, dječak koji je pored svoje bolesti uvijek bio nasmejan, nježan i dobar, zato su ga svi nazvali dječakom velikog srca.

Njemu je prije dvije godine dijagnostifikovan ne­u­ro­lo­ški tu­mor na mo­zgu i kič­me­noj mo­ždi­ni, ko­ji se na­ža­lost, pro­ši­rio duž ci­je­le kič­me.

Amar je rodjen u Čikagu, išao u školu i pored svoje borbe sa bolešću odmah je nakon operacije, došao u Bijelo Polje, da se svima lično zahvali, da svoj osmjeh podari svakome, koga je sreo i svakome je rekao veliko Hvala.

Nažalost bolest je nastavila da napreduje, nama samo ostaje da ga svi držimo u svojim srcima, da se uvijek sjećamo dječaka sa velikim srcem.