Na održanoj konferenciji za novinare, Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom u saradnji sa žesnkom nevladinom organizacijom „Ennisa“, predstavilo realizovani projekat „Prevencija, najbolji izbor za žene sa invaliditetom“. Uz finansijsku podršku Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Bijelo Polje, proteklih mjeseci realizovali su niz edukativnih radionica i tribina, u kojima je učestvovalo oko 70 žena iz ranjivih kategorija sa područja bjelopoljske opštine.

    Foto:Dan, Milovan Novović

Samir Guberinić, predsjednik Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom, kazao je na završnoj konferenciji da je ovo prvi projekat ovakve vrste, koji se tiče zdravlja žena sa invaliditetom.

Jasni su  iz samog naziva projekta njegovi ciljevi. To je  prije svega poboljšanje zdravstvenog stanja žena sa invaliditetom, ali i ostalih žena iz ranjivih grupa, prije svega onih sa seoskog područja. U okviru projekta oragnizovane su edukativne radionice, a odziv je bio jako dobar, posebno što su aktivnosti realizovane u doba pandemije koronavirusa-kazao je Guberinić, dodajući da su imali izuzetno dobru saradnju sa Domom zdravlja, sa kojim su i potpisali memorandum o saradnji.

Radionice, kao i tribinu kojom smo obilježili Međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke, vodili su ljekari, dr Adnan Striković i dr Snežana Jeremić, koji su o reproduktivnom zdravlju razgovarali sa učesnicama. Takođe, izradili smo i edukativne brošure, letke i flajere, koje smo dijelili sugrađanima“, saopštio je predsjednik Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom, poručujući da će biti zadovoljni ako bar jedna žena  spasi svoj život i zdravlje preventivnim pregledom.

Velizar Božović, koordinator projekta, kazao je da je zadovoljan svim realizovanim aktivnostima i da je odziv žena  bio sjajan, što je i najvažnije, tako da smo uspjeli da ostvarimo cilj-kazao je on, a Nada Ćetković iz Kancelarije za osobe sa invaliditetom Opštine Bijelo Polje ukazala na važnost projekta „Prevencija, najbolji izbor za žene sa invaliditetom“, poručujući da je dao kvalitetne rezultate.

-Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom, ne samo kroz ovaj, već i kroz brojne druge projekte radi na unapređenju položaja OSI u Bijelom Polju i u tom pogledu zavređuje sve pohvale“, rekla je Ćetković.

Ona je kazala da je Opštinska Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama prepoznala značaj ovog projekta, te da ga je iz tih razloga finansijski podržala.

Izvor:Dan