Povodom 22 aprila dana planete zemlje, NVO,,Euromost’’   Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, u saradnji sa tri osnovne škole,O.Š. Nedakuse,O.Š. Vladislav SL.Ribnikar iz Rasova i O.Š. Šukrija Medjedović iz Godijeva, su danas u centru za kulturu, kroz program koji su pripremila djeca iz ove tri škole, obilježili ovaj  dan.

Na početku programa uručena su priznanja učenicima iz Osnovne škole iz Nedakusa, kao i Osnovne škole, Vladislav SL.Ribnikar iz Rasova, za radionice, koje su ova djeca prošla u svojim školama i  koje je organizovala NVO,,Euromost’’, a na kojim su radili, psihološkinja Nataša Vuković i doktor opšte medicine Emil Nasufović Takodje su uručena priznanja od strane NVO,,Euromost’’ ekološkim aktivistima iz Srbije: Brodareva,Prijepolja i Priboja, kao i NVO,,Naša akcija’’ koji su dali doprinos na očuvanju rijeke Lim, kao i doprinos na zaštiti životne sredine,kroz akcije koje je Euromost organizovao na području opština na Sjeveru Crne Gore.

Prisutnim  se obratio Jasmin Ćorović, sekretar sekretarijata za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje, koji je kazao da se dan planete zemlje obilježava 22. aprila, kao dan upozorenja na opasnost koja prijeti životu na zemlji i životnoj sredini. Tu opasnost je, nažalost, izazvao  čovjek. Uzroci su razni, od onih direktnih kao što je: razvoj industrije, prevelika potrošnja energije, neodrživa i ubrzane potrošnja svih prirodnih resursa, zagađivanje okruženja u kom živimo itd. do onih indirektnih kao što su globalno zagrijavanje i klimatske promjene.Zbog neodrživog razvoja i neodrživog načina upravljanja resursima, prije svega prirodnim, naša planetu je dovedena u opasnost. Zadnjih godina, u svijetu, ali i kod nas, pokrenute su brojne inicijative kako od građana i nevladinog sektora tako i od strane donosioca odluka na raznim nivoima vlasti, o zaštiti životne sredine i zaustavljanju negativnog trenda ugrožavanja planete. Akcenat se stavlja na održivi razvoj, jer samo kroz održivi razvoj možemo sačuvati našu planetu.

Nakon završenog programa volonteri i učenici iz Osnovne škole Šukrija Medjedović iz Godijeva, kao i iz NVO,,Naša akcija koje je predvodila Patricia Pobric, su obišli korisnike doma starih u Bijelom Polju, ujedno su im zasadili čemprese i cvijeće u njihovom dvorištu