U Bijelom Polju biće upisano 50 menadžera i 20 pravnika

Upis na fakultete Univerziteta Crne Gore počinje sjutra . Dokumenta se fakultetima dostavljaju sjutra i prekosjutra. Univerzitet Crne Gore je za ovu školsku godinu ponudio  3486 besplatnih indeksa.

Posebno važno za srednjoškolce iz Bijelog Polja, da je aktivnošću Vlade Crne Gore i Opštine Bijelo Polje, za ovu školsku godinu na fakultetima u Bijelom Polju omogućeno za studije Menadžmenta 50 a za studije Prava 20 besplatnih indeksa.