U aktivne mjere zapošljavanja uključeno više od 1.000 stanovnika Bijelog Polja

Na evidenciji Područne jedinice Bijelo Polje dešavaju se pozitivni pomaci, smanjuje se broj nezaposlenih. Trenutno je bez posla 3.461 osoba. Među njima najviše je srednjoškolaca 1.727, dok su 404 visokoškolca.

Sedma generacija od 246 visokoškolaca ovih dana završava stručno osposobljavanje u Bijelom Polju. Kroz program “Stop sivoj ekonomiji” uključeno je 40 bjelopoljskih visokoškolaca: 18 u Upravi za inspekcijske poslove, 13 u Upravi policije, šest u Poreskoj upravi i tri u Upravi carina.

Po riječima načelnice PJ Bijelo Polje Slađane Nedović i ove godine poslodavci su zainteresovani za učešće u Programu stručnog osposobljavanja. Do sada je predato 15 prijava, sa ponudom od 47 radnih mjesta. Nedović, na osnovu ranijeg iskustva, očekuje da će prijava biti mnogo više, jer su poslodavci aktivni posebno u danima pri isteku poziva.

“Nekom od mjera aktivne politike zapošljavanja, od početka godine do septembra, obuhvaćeno je više od 1.000 lica sa evidencije nezaposlenih. Odlukom Upravnog odbora plasirana su 607.562 eura u grant šeme za finansiranje 13 programa podsticaja zapošljavanja lica sa invaliditetom”, objašnjava načelnica.


Programi obrazovanja i osposobljavanja odraslih, tokom ove godine, realizovani su za 103 lica iz evidencije Biroa rada Bijelo Polje, od kojih 67 za sticanje stručne kvalifikacije za zanimanje kuvar, pomoćni kuvar, frizer, pomoćni frizer, zaštitar imovine i lica, rukovalac građevinskim mašinama, računovodstveni tehničar i vozovođa.

Programe obrazovanja za sticanje znanja i vještina pohađalo je 36 lica. Realizovani su kurs engleskog jezika, kurs rada na računaru i program obuke za vozača “B” i “C” kategorije.
U program javnih radova uključena su 53 lica sa evidencije nezaposlenih. U saradnji sa Opštinom Bijelo Polje i Javnim komunalnim preduzećem “LIM” realizovan je državni javni rad “Neka bude čisto”, u kom je zaposleno pet osoba. Kroz javni rad angažovano je 16 personalnih asistenata, dok su u ostalim javnim radovima uključena 32 lica sa evidencije nezaposlenih.

“Značajan dio godine obilježio je intenzivan rad u posredovanju pri sezonskom zapošljavanju. Plan za ovu godinu bio je angažovanje 700 sezonaca, a zaposleno je 749 lica sa evidencije nezaposlenih Biroa rada Bijelo Polje. Najviše ih je radilo u oblasti turizma i ugostiteljstva, trgovine, usluga i saobraćaja”, napominje Nedović.
Kako dodaje, ove godine odobreno je šest kredita za samozapošljavanje, vrijednosti 35.000 eura, čime je omogućeno zapošljavanje sedam lica sa evidencije. Za lica zainteresovana za dobijanje kredita za samozapošljavanje održana su dva edukativna seminara.