Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) donijela je prije nekoliko dana rješenje kojim je utvrđeno da dodjela turističkih vaučera ne predstavlja državnu pomoć, piše Dan.

Radi se o turističkim vaučerima za prosvjetne i zdravstvene radnike i podršku izdavaocima privatnog smještaja, na način što bi pored prosvjetnih i zdravstvenih radnika, pravo na korišćenje turističkih vaučera imali i medicinski radnici u sistemu socijalne i dječje zaštite.

“Ministarstvo ekonomskog razvoja je u prijavi državne pomoći preciziralo da se budžet za Programsku liniju 3.6. ne mijenja, već ostaje 5,5 miliona eura, kako je i odobreno Rješenjem Savjeta Agencije broj: UPI-05-430/2152/7 od 28. aprila 2021. godine. Članom 3 stav 2 zakona propisano je da je korisnik državne pomoći fizičko ili pravno lice, privredno društvo ili udruženje privrednih društava, koje koristi državnu pomoć u obavljanju privredne djelatnosti. S obzirom na to da medicinski radnici u sistemu socijalne i dječje zaštite nisu korisnici državne pomoći, u smislu odredbe člana 3 stav 2 zakona, jer ne koriste državnu pomoć u obavljanju privredne djelatnosti, te imajući u vidu izloženo, Agencija je riješila kao u dispozitivu ovog rješenja”, piše između ostalog u rješenju AZK.

Na sajtu Ministarstva ekonomskog razvoja objavljeno je prije mjesec dana da su počele prijave za turističke vaučere.

“U opticaju je oko 25.000 jednokratnih turističkih vaučera namijenjenih za prosvjetne i zdravstvene radnike u vrijednosti do 200 eura, a 415 vlasnika privatnog smještaja je steklo uslov da bude na listi sa koje prosvjetni i zdravstveni radnici mogu izabrati gdje žele da provedu svoj odmor. Na pomenutoj platformi svi zdravstveni i prosvjetni radnici će nakon prijave moći da vide ponudu vlasnika privatnog smještaja, koji u zavisnosti od kategorije privatnog smještaja formiraju cijene, i odlučiti se šta je za njih najpovoljnije i najbolje. Vlasnik vaučera može da se odluči da ne iskoristi u potpunosti svoj vaučer, a može i da se odluči da produži svoj odmor i iznos iznad 200 eura sam nadoknadi”, pisalo je, između ostalog, u objavi Ministarstva ekonomskog razvoja.

Izvor:RTCG