Predstavnici Američkog savjeta prezentovaće danas u Američkom uglu FLEX program, a koji srednjoškolcima iz Crne Gore upisanim u prvi ili drugi razred srednje škole nudi priliku da besplatno provedu školsku godinu u SAD. Testiranja zainteresovanih obaviće se u petak i subotu.

FLEX (Future Leaders Exchange) je jednogodišnji program razmjene u Sjedinjenim Državama, koji u potpunosti finansira Vlada Sjedinjenih Američkih Država/Stejt dipartment. Program sprovodi Američki savjet za međunarodno obrazovanje.

Kandidati za školsku 2020/21. treba da budu upisani u posljednji razred osnovne škole, prvi ili drugi razred srednje škole, da su rođeni između 15. jula 2002. i 15. jula 2005. godine, da imaju akademski uspjeh u rasponu dobar-odličan, imaju prethodno iskustvo u učenju engleskog jezika, nijesu maturirali tj. završili srednju školu prije nego što program razmjene počne, ispunjavaju J-1 vizne/SEVIS uzrasne uslove za srednjoškolske učenike i budu državljani Crne Gore ili da su u mogućnosti da dobiju pasoš zemlje u kojoj se prijavljuju.

Učenici sa invaliditetom moraju biti upisani u osnovnu ili srednju školu na jesen 2019. godine i moraju biti rođeni između 15. februara 2002. i 15. jula 2005.

Testiranja za FLEX program će biti organizovana u petak, 27. septembra u Visokoj medicinskoj školi Univerzitetskog centara u Beranama i subotu, 28. septembra u Gimnaziji “Slobodan Škerović” u Podgorici.

Zainteresovani učenici se mogu registrovati za testiranje kod predstavnika Američkog savjeta od 8:30 do 11 časova prije podne na sam dan testiranja.
Ne postoji prethodno prijavljivanje. Svi kandidati u prvom krugu radiće eseje na engleskom jeziku na svakodnevne, životne teme. Nekoliko dana nakon prvog kruga, komisija iz Vašingtona dostaviće rezultate, odnosno spisak učenika koji su prošli u drugi krug selekcije.

Za više informacija, zainteresovani mogu kontaktirati Američki savjet na [email protected] i www.ac-see.org.