Termoelektrana zbog važnosti treba da ostane sastavni dio elektroenergetskog sistema Crne Gore bar do 2035. godine, rekli su Pobjedi iz EPCG i poručili da ovaj stav ne osporava maksimalnu angažovanost kompanije da snažno krene u održivu energetsku tranziciju.

Do sada urađene finansijske analize, koje uzimaju u obzir kretanje cijena ugljen-dioksida (CO2) i električne energije na berzi, jasno pokazuju da je nastavak rada TE i te kako isplativ, kao i da će ekološkom rekonstrukcijom biti zadovoljeni svi najstrožiji ekološki zahtjevi evropskih direktiva”, poručili su iz EPCG i naveli da bi danas, da ne radi TE, morali da kupuju struju za milion eura dnevno da bi sistem bio stabilan.

Ukoliko bi, kako navode, došlo do skorog gašenja TE, a da se ne izgradi dovoljan broj novih izvora, EPCG bi morala godišnje da uvozi električnu energiju za 120, odnosno 180 miliona eura po aktuelnim berzanskim cijenama.

Država bi, na taj način, postala energetski potpuno zavisna, naglasili su iz EPCG i dodali da čak i da imamo taj novac, postoji problem kapaciteta prenosnog sistema i dolaska energije u Crnu Goru.

“S jedne strane je ekološka rekonstrukcija od 54 miliona eura koja će zadovoljiti standarde evropskih ekoloških direktiva i omogućiti rad najmanje 15 godina, a sa druge kupovina elektične energije u navedenoj vrijednosti u slučaju da prestane sa radom. Stoga, EPCG u današnjem obliku i načinu poslovanja jednostavno ne bi više postojala”, ističu iz EPCG i dodaju da bi došlo do otkaza u TE, Rudniku uglja i ostalim firmama u reprolancu.

Resorni ministar Mladen Bojanić i državni sekretar Marko Perunović su 24. septembra saopštili da se ekološka rekonstrukcija ne isplati, jer bi se dobio nekonkurentan proizvod, a proizvodna cijena struje iz TE bi bila “strašno velika”.

Izvor:RTCG