EKONOMIJA

Sve banke spremne za nove propise

Nema opasnosti da banke neće ispuniti zahtjeve budućih regula u poslovanju, kazao je za Pobjedu generalni sekretar Udruženja banaka Bratislav Pejaković komentarišući pet sistemskih zakona koji su u proceduri usvajanja.

Pripremljene su izmjene zakona o bankama, o stečaju i likvidaciji, o računima za plaćanje potrošača, o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama, kao i nacrt zakona o sanaciji banaka. Novim propisima je, između ostalog, predloženo povećanje osnivačkog kapitala banaka sa pet na sedam i po miliona eura.

Na pitanje ima li opasnosti da nova regulativa može da uguši male banke, Pejaković kaže da sve banke u sistemu ispunjavaju sve standarde regulacije, gdje su najvažniji likvidnost i solventnost.

“Regulativa u bankarstvu uvažava međunarodne standarde, a trud zakonodavaca je da daju kvalitetniji, a time i sigurniji okvir poslovanja. U EU se uvažavaju principi proporcionalnosti, gdje manji sistemi ne moraju da praktikuju sve što je propisano za velike, upravo da bi se zadržala konkurentnost manjih banaka, koje su značajne na lokalnom nivou i koje bolje prepoznaju potrebe na mikro nivou”, kaže Pejaković i podsjeća da Evropska bankarska federacija prepoznaje preregulisnost sistema kao opasnost i zato je uvela nov termin „princip proporcionalnosti”.

Pojašnjava da su definisane preventivne mjere koje banka treba da preduzme za popravljanje finansijskog položaja nakon evidentnog pogoršanja i rana intervencija supervizije, a uređuje se i posebni postupak sanacije banaka.

Okvir za poslovanje banaka upodobljava se, dodaje on, za primjenu principa Bazel III, kao međunarodnog standarda i EU zakonodavstva, tako da je prostor za intervenciju sužen.

“Kroz podzakonska akta očekujemo da se uvaže specifičnosti našeg malog sistema, od dogradnje pojedinačnih definisanosti kao npr. kod izbora spoljnjeg revizora, do bafera, amortizacije ili postupnosti u prilagođavanju potreba kapitala, detaljnije definisanosti eksternalizacije ili u slučaju međubankarskih naknada, gdje smo imali konsultacije sa brendovima kao što su Viza i Masterkard, a u vezi sa iskustvima EU, standardima, troškovima, efektima uvođenja ovih mjera i slično”, objasnio je Pejaković, zaključujući da su dobili načelnu saglasnost Centralne banke Crne Gore da će pristup postupnosti biti uvažen, radi kvalitetne primjene, što znači dovoljan period za pripremu, usvajanje i primjenu novih pravila.

Izvor: Pobjeda