Nakon što smo više od 20.000 djece edukovali o bezbjednom korišćenju interneta, zalažemo se za to da digitalno opismenjavanje postane redovan dio nastavnog plana u osnovnim školama, kazala je direktorka Telenora Sandra Štajner


                                                                                                            

Vršnjačko nasilje na internetu jedna je od ključnih pojava koje smetaju mladima u Crnoj Gori korisnicima interneta, uzrasta od 12 do 17 godina, pokazuju podaci UNICEF-a. Gotovo 40 odsto djece imalo je makar jedno neprijatno iskustvo tokom korišćenja interneta, a svako drugo dijete u Crnoj Gori kaže da se ne osjeća bezbjedno u virtuelnom svijetu.

– U Telenoru se, kroz različite inicijative, bezbjednošću djece na internetu bavimo već osam godina. Nakon što smo više od 20.000 djece edukovali o bezbjednom korišćenju interneta, zalažemo se za to da digitalno opismenjavanje postane redovan dio nastavnog plana u osnovnim školama. Želimo da poručimo nastavnicima i roditeljima da nijesu sami u borbi za bezbjedniji onlajn svijet – kazala je generalna direktorka Telenora u Crnoj Gori Sandra Štajner, povodom Dan sigurnijeg interneta.

Telenor i UNICEF potpisali su sporazum o zajedničkoj realizaciji trogodišnjeg projekta „Digitalna bezbjednost za svako dijete”, tokom kojeg će djeca u svim osnovnim školama u Crnoj Gori steći osnove digitalne pismenosti.

Krajem prošle godine, Telenor je, u okviru projekta, opremio digitalnu laboratoriju u Osnovnoj školi „Štampar Makarije”, koja bi trebalo da postane mjesto aktivnog učenja i bezbjedne upotrebe tehnologije. To je dio inicijative uvođenja digitalne pedagogije, kao odgovor na podatak istraživanja UNICEF-a koje je pokazalo da svaki drugi roditelj smatra da škola treba da pomogne djeci da se digitalno opismene.

izvor: Dan