Ministarstvo prosvjete pozvalo je Univerzitet da konačno raspiše konkurs za upis studenata u Višu medicinsku školu u Beranama, umjesto što nastavlja da polemiše sa svima koji podržavaju vladinu odluku.

Vlada Crne Gore, a ne Ministarstvo prosvjete, je na sjednici održanoj 1. juna ove godine jednoglasno donijela odluku da sjedište Visoke medicinske škole ostane u Beranama. Takva odluka je donijata, između ostalog, uvažavajući dvanaestogodišnju uspješnu tradiciju Škole, kao i obrazovne i šire društvene potrebe, kako opštine Berane, tako i sjevera Crne Gore, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Vlada je prilikom jednoglasnog donošenja takve odluke uzela u obzir i to što je u izgradnju studentskog kompleksa u Beranama, koji inače zvanično treba da počne sa radom u septembru ove godine, država uložila u prethodnom periodu oko 4 miliona eura. Izmještanjem Visoke medicinske škole iz Berana pomenuti kompleks za smještaj više od 200 studenata bi izgubio svoju svrhu i bio bi obesmišljen, a višegodišnji napor države da projekat uspješno privede kraju učinjen uzaludnim.

Dodaju da u prilog takvom jedinstvenom pristupu Vlade ide i Odluka o mreži zdravstvenih ustanova, usvojena u maju 2016. godine, koja predviđa dalje podizanje kapaciteta Opšte bolnice Berane na način što će pružati uslugu ne samo sekundarnog, nego i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite za potrebe 6 sjevernih opština, a za čiju realizaciju će država takođe izdvojiti višemilionska sredstva. “Međutim, nezavisnood toga, Vlada je prilikom donošenja odluke o zadržavanju sjedišta Škole u Beranama iskazala punu spremnost da stvori sve neophodne finansijske i druge preduslove da studenti te škole dio praktične nastave mogu obavljati u Kliničkom centru i drugim zdravstvenim centrima, ukoliko je to potrebno”, navode u Ministartvu prosvjete.

Kako navode, dodatni argument koji je učvrstio Vladu u svom opredjeljenju je i Izvještaj Komisije za akreditaciju, koji govori o potrebi proširenja prostornih kapaciteta Medicinskog fakulteta, kao preduslova za izmještanje škole iz Berana u Podgoricu, što se u ovom slučaju nije desilo.

“Takođe je važno sto smo konačno postigli saglasnost da je studijski program Visoka medicinska škola akreditovan, te da u tom dijelu više ne postoji neslaganje između Vlade i Univerziteta, što je značajan napredak, budući da je Univerzitet ranije tvrdio da je riječ o neakreditovanom programu, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je Vladina odluka obavezujuća za Univerzitet, što je i prosvjetna inspekcija u svom nalazu potvrdila

Nakon otvorenog pisma koje mu je upućeno sa Univerziteta Crne Gore, ministar prosvjete prof. dr Damir Šehović odgovorio je saopštenjem na koje reaguje rektorka UCG prof. Radmila Vojvodić.

Njen odgovor na, kako ističe, novu naredbu ministra prosvjete prenosimo integralno.

U današnjem odgovoru ministar prosvjete se jednako vodi isključivo političko-partijskim interesima i dezavuiše javnost, a posebno studentsku populaciju, zaklanjajuću se iza zakonski neutemeljene i političke Odluke Vlade o upisu nove generacije studenata na reformisanu Visoku medicinsku školu u Beranama umjesto u Podgorici, koju je neodgovorno sam proizveo i tako naveo Vladu na krivi put.

Odgovor ministra, kojim pokušava da se barikadira iza Ministarstva prosvjete i jednoglasne Vlade, a kojim tvrdi kako je Univerzitet sam priznao kako ima akreditovani program u Beranama, dosad je najprovidniji partijsko-politički trik kojim se usuđuje da se obraća instituciji Univerziteta Crne Gore. On zapravo tako autoriratno pokreće novu glasačku mašinu Upravnog odbora, kako bi poslije dva neuspjela pokušaja iz trećeg puta, navrat-nanos, raspisao konkurs za upis studenata na program koji nije akreditovan.

Neka javnost još jednom, a posebno studentska do koje nam je najviše stalo, razumije: program Visoka medicinska škola jeste akreditovan, ali u Podgorici pri Medicinskom fakultetu i u nastavnoj bazi Kliničkog centra. Taj program je, neka se i to konačno shvati, jedan od 160 uspješno akreditovanih programa Univerziteta Crne Gore sa punopravnom Odlukom Savjeta za visoko obrazovanje, kao Vladinog tijela.

Nema ni riječi u ministrovom odgovoru o dokumentu kojim su do danas neodgovorno medijski mahali, a ta Odluka upravo govori da je ovaj program akreditovan u Podgorici, a ne u Beranama?! Zna li ministar, i zašto to ne kaže javnosti, da je naš krunski argument to što je 2015. godine Medicinski fakultet UCG pokušao da akredituje program sestrinstva u Beranama i da je taj elaborat vraćen kao neuspješan i nestandardan? Zašto studentskoj populaciji, umjesto političko-demagoških floskula, ne saopšti iz Ministarstva da je studijski program sestrinstva reformski dorađivan i naknadno uspješno akreditovan 2016!? Akreditovan je upravo zato što su ispoštovani svi standardi ove regulisane profesije – upravo ga smještajući za studiranje na Medicinski fakultet i Klinički centar u Podgorici.

U tom kontekstu poražavajuće je ministrovo insistiranje na Beranama, i to uz podmetanje navodnog mišljenja komisije iz dokumentacije akreditacije o kapacitetima Medicinskog fakulteta. Time samo potkrepljuje utisak o makijavelističkim manirima i prema Univerzitetu i u zastupanju Vlade, a takvo ponašanje je posebno zabrinjavajuće u odnosu na buduće studente i profesionalce sa diplomom u medicinskom sestrinstvu. Uzgred rečeno, to vrijeđa i zdravu pamet. Jer, na koji način bismo mogli steći akreditaciju programa ako ne ispunjavajući standarde kvaliteta za realizaciju tog programa!? Da li iko može da povjeruje da Medicinski fakultet sa četiri amfiteatra, laboratorijama, bibliotekom, ICT infrakturom, kapacitetom Kliničkog centra za teorijsku i praktično-kliničku nastavu i drugim raspoloživim zdravstvenim institucijama u Podgorici, može imati rivala za nastavni proces i uslove studiranja u Opštoj bolnici u Beranama, potpomognutoj tkz. Univerzitetskim centrom sa 200 mjesta studentskog doma, nekoliko učionica, dva prostora za predavanje i kuhinjom?!

Na Medicinskom fakultetu akreditovana su upravo Odlukom kojom je ministar do danas medijski mahao, a koju u odgovoru ne pominje – Medicina, Stomatologija, Farmacija i Visoka medicinska škola, dok je Fizioterapija akreditovana za nastavu u Igalu. Na akreditovani program sestrinstva za koji smo logično tražili licencu u Podgorici, izdata je nezakonita licenca u Beranama. Tu je čvor političkog zamešateljstva i nezakonitog ponašanja Ministarstva prosvjete. To su činjenice, a sve ostalo je govor sile vlasti, gaženje akademskih standarda, udar na internacionalizaciju Univerziteta, pokušaj njegove politizacije i provincijalizacije.

Nedopustiv je pritasak Ministarstva na Medicinski fakultet i rektora UCG da obezvrijedi diplomu jedne struke, da je falsifikuje, umjesto da studentu obezbijedi međunarodno kredibilnu diplomu jedne regulisane profesije.

Današnji odgovor ministra, od kojeg smo očekivali protivargumente Univerzitetu, upućivanjem još jedne Naredbe, pucanje je iz prazne partijsko-političke puške na najvažniju instituciju jednog društva od gotovo 21 hiljadu članova. A ovaj Univerzitet nije bio prćija nijedne vlade unazad 40 godina, pa ne može ni ove današnje! Univerzitet Crne Gore je tekovina države Crne Gore i predstavlja njen današnji institucionalni kapacitet.

Univerzitet Crne Gore dosljedno govori argumentima koji su temelj za jedinstvenu odluku Vijeća Medicinskog fakulteta o reformisanoj Visokoj medicinskoj školi, više punopravnih odluka Senata UCG iz procesa akreditacije i predlaganja upisa, i dvije odluke Upravnog odbora povodom konkursa za upis na studijski program Visoka medicinska škola. To ukazuje na naše istrajno poštovanje akademskih standarda i kredibilnosti diplome tokom tri godine reforme do danas.

Otvorenim pismom ministru, uz rektora su se potpisali i predstavnici struke – dekan Medicinskog fakulteta prof. dr Goran Nikolić, senator sa Medicinskog fakulteta prof. dr Ranko Lazović i direktor Centra za studije i kontrolu kvaliteta prof. dr Aleksandar Vujović. Smatrala sam da takvim gestom ministra suočavamo sa jezikom akademskih činjenica i argumentima specifične struke. Nakon ponovne Naredbe kojom Univerzitetu ministar odgovara, izgleda da on taj jezik neće ili ne može da razumije. Zato se čini da je jedino časno čime može instituciji Univerziteta odgovoriti da – podnese ostavku