Inspektori zaključili da su radovi izvedeni u skladu sa revidiranim građevinskim projektom te da se gradnja može nastaviti

Prema rješenju, koje je donio Osnovni sud u Kolašinu, mještani i vlasnici imanja u selu Rečine, koji se protive gradnji mini hidroelektrane (mHE) Skrbuša, neće više moći da spječavaju nastavak radova na tom objektu.

Sutkinja Mirjana Čepić usvojila je predlog koncesionara, firme Hydro logistics, kojim je traženo da se omogući nastavak radova na mHE.

Sud je izrekao privremena mjera zabrane bilo kakvih aktivnosti koji mogu ometati radove na izgradnji na tom projektu, a šestorici Kolašincima,koji su, poredostalih, učestvovali u blokadama puta i protestima je inovačanom kaznom,ukoliko te aktivnosti nastave. novčanom kaznom.

Dio vlasnika imanja i mještana sela Rečine od oktobra prošle godine, spječavaju nastavak radova na mHE, tražeći raskid koncesionih ugovora. Zbog blokada ih jepolicijanekoliko puta privodila, komunalni inspektori pisali kazne.

U rješenju piše da su se blokade i spječavanje radova dešavali na nekategorisanim putevima, kao i na parcelama na koima je koncesionar nosilac prava svojine.

Obrazalažući svoju odluku sutkinja Čepić je napisala da je građevinska inspekcija obavila nadzor po inicijativi Ministarstva kapitalnih investicija te da je sačinila zapisnik,kojimje konstatovano da su radovi izvedeni u skladu sa revidiniranim građevinskim projektom. Zapisnikom je, navodi sudkinja, zaključeno da se radovi mogu nastaviti.

Zvanično, na snazi je još privremena zabrana radova koju je odredio Direktort za inspkecijske poslove, a iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranjai urbanizma do sada nije bilo zvaničnih informacija o tome da jeodlučenoda se radovinastave.

Stkinja Čepić jeu obrazloženju rješenja o privremenoj mjeri napisala i da je, do početka oktobra prošle godine, koncesionar završio 85 odsto radova. Da ih nastavi, kako piše, spriječile su ga blokade mještana.

Predstavnik mještana koji se protive gradnji mHE Vasilije Ivanović rješenje kolašinskog Osnovnog suda, kako je rekaoVijestima, doživljava „kao nastavak institucionalnog pritiska“. Kaže i da su tom odlukom neki od mještana onemogućeni da priđu svojim kućama.

„Na osnovu rješenja ,koje je donio Osnovni sud, jasno nam je da se institucionalni pritisak na mještane u poslednje vrijeme intenziviran. Sada sud donosi instruirane odluke da nam se zabrani pristup gradilištu. Tim činom onemogućen nam je pristup kućama, jer gradilište se nalazi velikom dužinom puta uz selo Rečine“ kazao je Ivanović.

On ocjenjuje da je“porazno što mještani iz sudskog rješneja saznaju da je odlučeno da se radovi nastave“. Porazno je kaže i što su u ministasrtvima kapitalnih investicija i ekologije, prostornog planiranja i urabanizma donijeli zaključak da je sve urađeno po projektu.

„Mještane to neće obavezivati. Simptomatično je ono što je, prije nekoliko dana, u Skupštini rekao ministar Mladen Bojanić, jer nas tjera na zaključak da ljudi iz njegovog ministarstva i koncesionar sarađuju. Prov je tako obanuta javnost informacijom o navodnom referendumu u Rečininama,pa je uslijedila instruisana odluka suda “, kaže Ivanović.

On tvrdi da su „mještani od prvog sastanka koji je održan sa predstavnicima dva minsiatrstva svjesni da ljudi koji rade na revidiranju ugovora o mini mHE ne žele da raskinu koncesije“

„Pozivamo jedinu stranku „zelenih“ u Crnoj Gori , URU, i premijera koji su javno obećali da će problem mHE “Srkbuše” biti riješen da, pod hitno, stanu iza obećanja. Pozivamo ih da pokažu ljudsku, političku i građansku zrelost, da prekinu agoniji mještana sa krivičnim prijavama, pritiscima i sabotažama i da raskinu koncesioni ugovor za za mHE“, poručuje Ivanović.

Izvor: Vijesti.me