Nijedna presuda Evropskog suda za ljudska prava nije trošak za Crnu Goru već investicija u efikasniju zaštitu ljudskih prava, rekao je ministar pravde Zoran Pažin.

Nezavisni poslanik, Aleksandar Damjanović pitao je u parlamentu koliko je novca isplaćeno građanima po osnovu presuda Evropskog suda za ljudska prava od maja 2007. godine.

Pažin je rekao da novac, čijom se isplatom zadovoljava pravda, dobro je potrošen, u skladu sa javnim interesom.

“Ono što je važno jeste da iz tog iskustva naši organi izvuku pouku, kako bi unaprijedili zaštitu ljudskih prava“, rekao je Pažin.

On je kazao da je po presudama isplaćeno 742.249 EUR, po sudskim poravnjanjima 490.215 EUR, a po jednostranim deklaracijama Vlade, kada ona prizna da je došlo do povrede ili ugrožavanja ljudskih prava i sloboda 38.102 EUR. To je ukupno, za prethodnih deset godina, 1.270.567 EUR.

On je naveo da je Ministarstvo pravde, sporazumom sa oštećenim, po osnovu neosnovanog lišenja slobode, u 2015. godini isplatilo 27.170 EUR, godinu kasnije 48.585 EUR, u 2017. je isplaćeno 40.047 EUR, a u 2018. godini 10.571 EUR.

Prema riječima Pažina, u ovoj godini, zaključno sa 1. majem isplaćeno je 3.202 EUR.

Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije pitao je Pažina koliki su odštetni zahtjevi u predmetima Šarić i Kalić.

On je kazao da je 18. maja 2018. godine podnijet zahtjev za nadoknadu nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode Duška Šarića.

“Opredijeljen zahtjev je pet hiljada EUR za mjesec neosnovanog lišenja slobode u periodu od 15. novembra 2010. do 23. aprila 2014. godine”, kazao je Pažin.

Kada je u pitanju Amina Kalić, 3. oktobra 2016. godine podnijet je zahtjev za naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode i visina zahtjeva opredijeljena je u iznosu od 30 hiljada EUR na ime nematerijalne štete, 50 hiljada za izgubljenu zaradu i 220 hiljada zbog izrečenih mjera nadzora.

Kako je kazao, prostim sabiranjem, ne može se doći do iznosa koji bi eventualno bio dosuđen već to treba prepustiti sudu.

„Moglo se napisati i sa šest i sa devet nula. To je službeni zapis a papir sve trpi. Da li će ti iznosi biti dosuđeni to je stvar sudova”, rekao je Pažin.

Mersudin Kalić, 30.avgusta 2016 godine, podnio je zahtjev za naknadu zbog neosnovanog lišenja slobode – 150 hiljada EUR, 50 hiljada na ime izgubljene zarade i 100 hiljada zbog izrečenih mjera nadzora.

Pred Osnovnim sudovima u Kotoru, Ulcinju i Rožajama u toku su postupci po tužbi Safeta Kalića, odnosno lica čija je imovina bila oduzeta tokom trajanja krivičnog postupka.

“Traženi iznosi su 20 hiljada EUR kod Osnovnog suda u Podgorici, isto toliko pred Osnovnim sudom u Kotoru i 20 hiljada u Ulcinju”, kazao je Pažin.

Osnovnom sudu u Rožajama je prošle godine podnijeto osam tužbi, a u ovoj još dvije.

Izvor: Mina