Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, uputili su Zahtjev za ostvarivanja prava studiranja i završetka studija po započetom sistemu 3+1.

Kako navode u Zahtjevu, novi model studiranja 3+2+3 koji bi počeo sa primjenom upisom generacije 2020/2021, značio bi apsolutnu finansijsku, moralnu i socijalnu torturu i dekadenciju svih studenata koji studiraju po dosadašnjem trezimu 3+1.

Studenti napominju da su upisivajuci fakultet potpisali ugovore o studiranju koji im garantuju četvorogodišnje studiranje i sticanje zvanja ,,Diplomirani pravnik” sa ostvarenih 240 ECTS kredita.

“Pozivajući se na Clan 119b stav 2 Zakona o visokom obrazovanju, koji glasi: ,Diplome o završenim postdiplomskim akademskim i primijenjenim specijalističkim studijama koje su stečene po Zakonu o visokom obrazovanju (“Službeni list RCG”, broj 60/03 i “Službeni list CG”, br. 45/10, 47/11 i 48/13) i po Zakonu o visokom obrazovanju (“Službeni list CG”, br. 44/14, 47/15 i 40/16) ekvivalentne su diplomama master studija u pogledu prava na zapošljavanje”, studenti smatraju da je nastavak njihovih studija po započetom programu zakonit i da se treba završiti po istom sistemu”, navode u saopštenju.

Pristupajući problemu prva instanca obraćanja studenata, kako dodaju,  bio je dekan fakulteta Aneta Spaić. Po tvrdnji studenata, Spaićeva je obećala studentima pomenutih generacija sastanak radi sagledavanja situacije i rješavanja ptoblema, ali obećanje nije ispunila.

Studenti vođeni osjećanjem skeptičnosti i naznaka panike jedini izlaz iz situacije u ovom trenutku vidjeli su u obraćanju ministru prosvjete. Kako su naveli nadaju se da će ministar svojim znanjem i sa pozicije vlasti, koju odgovorno i uredno obavlja, imati razumijevanja za njih.

Studenti dalje navode da Bolonjski sistem u okviru same ustanove Pravnog fakulteta nije sproveden na pravi način aludirajuci na samovolju profesora.

“Naime, Bolonjski sistem trebao je da omogući brže i efikasnije učenje i sticanje visokog zvanja u skladu sa Evropskim prostorom visokog obrazovanja koji obuhvata ustanove visokog obrazovanja zemalja potpisnica Zajedničke deklaracije evropskih ministara visokog obrazovanja u Bolonji”, dodaju oni.

Studenti su nezadovoljni stavovima profesora i zanemarivanjem statusa studenta od strane istih.

Mnogi od njih studiraju po 10 godina zbog jednog ili dva nepoložena ispita jer im, kako ističu,  ovim sistemom nije pružena prilika prenosa ispita, sto je jedan od glavnih uzroka nezadovoljstva. Isto tako, mnogi od njih ističu da su poznati načini na koji profesori omogućavaju da se položi ispit.

“Činjenice zbog kojih su posebno nezadovoljni su: predavanja u trajanju do pola sata, nezainteresovanost i monotonost profesora u toku predavanja, neblagovremeno obavještavanje o ispitnim rokovima, nemogućnost polaganja ispita u dva termina (prijepodnevnom i poslijepodnevnom) s obzirom da veći broj studenata radi, skraćivanje vremena prilikom rada ispita koji se polaže pismeno, diskriminacija, nejednakost, neprofesionalizam… Ovo su samo neke, usput, rečene činjenice, a ima ih jos mnogo, nažalost. Ako budući pravnici studiraju na ovaj način, kakve ćemo stručnjake imati u budućnosti iz ove oblasti”, napominju oni.

izvor: Cdm