Portalu sjevercg je dostavljeno saopštenje od strane člana Sindikata doktora medicine, Mr sc.med.Striković dr Adnana o stanju u Opštoj bolnici u Bijelom Polju koje prenosimo u cjelosti.

  ,,Nije mi namjera da ovim saopštenjem demantujem direktoricu OB Bijelo Polje, Dr Biserku Bulatović. Ona je to uradila najbolje u svom prethodnom saopštenju pročitanom u emisiji “OKVIR” , kada je podacima starim skoro sedam mjeseci pokušala sakriti već duže vrijeme aktuelnu situaciju u laboratoriji bolnice kojom rukovodi.

Jedino je bitno da građani Bijelog Polja znaju ko govori istinu, što su mi potvrdili porukama, mejlovima, kao i u telefonskim i direktnim razgovorima.

Nije mi cilj ni da nabrajam ostale analize koje se ne mogu uraditi u našoj bolnici, kao ni ostale velike i manje nedostatke. Nije mi cilj ni da direktoricu prozovem za stanje u kojem se nalazi odjeljenje za intezivni nadzor pacijenata i postoperativnu njegu, ni za kadrovsko zamešateljstvo na ginekološkom odjeljenju sa porodilištem, kadrovsku nedosratnost neonatologije i pedijatrije, neurologije, otorinolaringologije, endokrinologije itd.

     član SDMCG, Mr sc.med.Striković dr Adnan

Nije mi cilj ni da je prozovem zbog neispravnih automobila koji ne mogu proći tehnički pregled, ni za prepunjenost bolnice nepotrebnim nemedicinskim kadrom.Ne prozivam je jer znam da krivica nije samo njena, čak se usuđujem reći da nije ni dominantno njena.Ali je prozivam zato što od građana skriva istinite podatke o stanju u našoj bolnici, isto kao što ministarstvo zdravlja prikriva trule daske sistema zdravstva, čak drsko demantujući istinite navode.

Začudilo me i iznenadilo saopštenje koje je trebalo demantovati moje navode. Nisam to očekivao obzirom da je direktorica bila gost u direktnom programu i ukoliko je željela mogla je insistirati na priči o stanju u bjelopoljskoj bolnici.Još više me čudi ćutanje kolega kojima je ionako težak posao dodatno komplikovan katastrofalnom organizacijom sistema. Izabrani doktori u Domu zdravlja kao i kolege sa odjeljenja u bolnici najbolje znaju koliko pacijenata se vrati sa nepotpunim ili sa analizama iz privatne laboratorije.

Zar smo kao struka srozani na nivo ćutanja i straha? Zar je malo što nam je standard ispod nivoa dostojanstva profesije? Zar nije dosta što radimo u uslovima koji su daleko ispod nivoa kvaliteta usluge koja se očekuje? Od lošeg zdravstvenog sistema za jedno društvo, jedino je veća bruka ćutati o tome, ili da stvar bude najgora, prikrivati istinu. Sindikat doktora medicine Crne Gore (SDMCG) ne ćuti i nikada neće zaćutati.

Građani imaju pravo da znaju kakav zdravstveni sistem im je na raspolaganju, kakve su nam bolnice i domovi zdravlja. To je njihovo pravo, a naša obaveza je da to saopštimo jer za građane i naravno sebe želimo zdravstveni sistem daleko od mjesta na kojem se trenutno nalazi. Nadam se, da se bar u ovoj posljednjoj konstataciji svi slažemo i da bar to može biti ideja vodilja ka socijalnom dijalogu u prevazilaženju nagomilanih problema. Bez namjere i želje da dodatno polemišemo i dokazujemo svoje tvrdnje” kaže se na kraju saopštenja koje je dostavljeno Portalu sjevercg.

sjevercg