Sindikalna organizacija Plantaža organizovaće danas štrajk upozorenja, jer, kako navode, nijesu uspjeli da postignu socijalni dijalog sa poslodavcem.

Zaposleni traže ispunjenje četiri zahtjeva od kojih je glavni smjena izvršnog direktora, Miroslava Vukovića i kompletnog menadžmenta kompanije.

Radnici traže i redovnu i neselektivnu isplatu zarada u bruto iznosu uz uplatu bankarskih kredita i drugih obustava sa računa zaposlenih.

Oni traže i novu sistematizaciju radnih mjesta uz aktivno učešće predstavnika sindikalne organizacije.

Radnici zahtijevaju i povlačenje incijative prema Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti kolektivnog ugovora kompanije, kao i povlačenje tužbe u vezi sa povredom fiducijarne dužnosti članova Odbora direktora preduzeća i utvrđivanja ništavnosti tog pravnog posla

Izvor: RTCG