Oko 355.000 eura iznosi ukupna šteta, nastala ispuštanjem otpadnih voda iz TE Pljevlja, nakon čega je došlo do pomora ribe u rijekam Vezišnica i Ćehotina. Iz EPCG su za Portal RTCG kazali da će ispoštovati sve odluke nadležnih oragana po pitanju naknade štete.

 Crnogorskoj javnosti je dostupan dopis Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja upućen S.R.D. “LIPLJEN”- Pljevlja kao i Izvještaj Komisije o procjeni štete nastale akcidentom od strane TE Pljevlja, a u vezi nastalog pomora ribe u rijeci Vezišnici i Ćehotini.

U njemu se između ostalog navodi da je nadležno ministarstvo u skladu sa zakonom formiralo stručnu komisiju za procjenu nastale štete.

Stručna komisija u sastavu: Mile Čamdzić, poljoprivredni inspektor Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja,Prof.dr.Danilo Mrdak vanredni profesor Univerziteta Crne Gore i Vaso Knežević predsjednik Sportskog ribolovnog društva “Lipljen” je posle obavljenih zakonskih radnji podnijela izvještaj za utvrđivanje štete.

Brojenjem i mjerenjem utvrđeno je da je prikupljena sledeća količina uginule ribe :

  • 23 mladice ukupne težine 46,3 kg
  • 1858 potočnih pastrmki ukupne težine 650,3 kg
  • 560 lipljena ukupne težine 168,2 kg
  • 1450 komada pastrmske mlađi (3-5cm)približno oko 5kg
  • 2200 mlađi lipljena (5-7cm)približno oko 9 kg
  • Ukupna težina prikupljene ribe je 878,8 kg
  • Nepoznata količina uginule ribe nije sakupljena

Nalazom i mišljenjem o visini nastale štete komisija je utvrdila da vinovnik akcidenta nastale štete treba da plati ukupan iznos od 354 650,00 eura

izvor: PV Informer