POMORSKA UDRUŽENJA, OBRAZOVNE INSTITUCIJE I PRIVREDA PISALI MARKOVIĆU

Stanje u pomorstvu alarmantno, Nurković nije stručan…

Predstavnici više strukovnih udruženja pomoraca, obrazovnih institucija i agencija za ukrcaj pomoraca uputili su otvoreno pismo predsjedniku Vlade Crne Gore Dušku Markoviću, pozivajući premijera da reaguje zbog loše situacije u našem pomorstvu i nesnalaženja kadrova resornog Ministarstva saobraćaja i pomorstva (MSP) da se izbore sa postojećim problemima, ali izazovima koje stalno nameće dinamični razvoj pomorske industrije u svijetu.

U obraćanju premijeru, potpisnici ukazuju da su svjesni da je MSP u Crnoj Gori dobilo i preuzelo nadležnosti za praćenje i sprovođenje pomorske regulative, što je i praksa i u svim drugim pomorskim zemljama.

“Polazeći od činjenice da je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, kao i u svim drugim pomorskim zemljama, najodgovorniji subjekat i glavni nosilac ili koordinator svih poslova u vezi sistema obrazovanja, obuke, sertifikacije i zapošljavanja pomoraca to Vam se obraćamo kako bi Vam skrenuli pažnju na alarmantno stanje u ovim oblastima. Razlog našeg obraćanja jeste taj što svi naši pojedinačni i zajednički napori prethodnih godina, ka ostvarivanju sistemskih promjena nisu naišli na razumjevanje resornog Ministarstva. Naše obraćanje isključivo se vodi strukom i naša zajednička namjera je da postojeće neodrživo stanje, čim prije, zajednički promijenimo na bolje a na dobrobit, prije svega, pomoraca kao i svih drugih subjekata i učesnika u ovim procesima”, stoji u dopisu Markoviću.

Dopis su potpisali čelnici Unije pomoraca Crne Gore, Udruženja pomorskih kapetana Crne Gore, Fakulteta za pomorstvo i Srednje pomorske škole iz Kotora, Centra za obuku pomoraca Pomorskog fakulteta u Kotoru i Pomorskog trening centra Azalea u Bijeloj, kao i agencija za posredovanje pri ukrcaju pomoraca Azalea iz Bijele i Normonte iz Kotora.

Oni su premijeru iznijeli dio svojih primjedbi na aktuelno stanje u našem pomorstvu – grani privrede koja nakon turizma, donosi najviše svježeg novca iz inostranstva u Crnu Goru i u kojoj je radno angažovano oko 7 hiljada ljudi.

“U najkraćem, one se odnose na: neprepoznavanje specifičnosti pomorstva; neorganizovanost i nedovoljne stručne kapacitete Ministarstva saobraćaja i pomorstva; lošu koordinaciju MSP  kao glavnog nosioca obaveza, sa Ministarstvom obrazovanja, Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom vanjskih poslova; kašnjenje u donošenju i/ili djelimično propisivanje zakonske regulative koja se odnosi na poštovanje minimalnih međunarodnih standarda u pomorstvu; djelimično sprovođenje ili nepoštovanje postojeće zakonske regulative koja se odnosi na proces obrazovanja, obuka i zapošljavanja pomoraca. Smatramo da je posljednji trenutak da se korijenito i radikalno pokrenu mjere kojima bi izmijenili ovo, po nama, vrlo nepovoljno stanje a čije se teške posledice svakodnevno već osjećaju a bojimo se da će konačno postati i nepopravljive”, stoji u dopisu najvećeg dijela predstavnika pomorske privrede i obrazovanja Markoviću.

Oni traže da se tokom septembra organizuje okrugli sto na kojem bi, pored ljudi iz kabineta predsjednika Vlade i predstavnika Ministarstva, učestvovali i predstavnici obrazovanja, obuke i zapošljavanja pomoraca, pomorskih strukovnih organizacija i pomorskih kompanija, te na kojem bi se “iznijeli problemi ali i predložila i prihvatila najbolja rješenja”.

Pozvali su premijera da delegira svog predstavnika u Organizacioni odbor tog skupa kao i da odredi “odgovornu osobu iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva a koje bi tokom jula i avgusta, sa ostalim predstavnicima, radili na organizaciji istog.”

Pomorska struka, inače, razočarana je nakon nedavnog sastanka u Kotoru koji su imali sa predstavnicima Radne grupe MSP za izradu novog Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe.

Predstavnici Ministarstva kojeg vodi ministar Osman Nurko9vić (Bošnjačka stranka) odbili su gotovo sve primjedne i sugestije koje su strukovna udruženja pomoraca i dio obrazovnog sistema uputili na nacrt tog zakona, a od kojih se najveći dio odnosi i na međunarodno prihvaćene standare u toj oblasti.

Uz to, Ministarstvo je nedavno usvojilo novu internu sistematizaciju svojih organa i službi koju je pripremio direktor Direktorata za pomorstvo Vladan Radonjić, a koja je u potpunosti marginalizovala i dodatno unazadila ulogu Lučkih kapetanija u sistemu kontrole brodova pod stranom zastavom koji borave u našim vodama.

Ministarstvo koje vodi Nurković predvidjelo je da ubuduće za lučkog kapetana može biti imenovana i osoba sa završenim fakultetom iz oblasti društvenih nauka, a ne isključivo sa završenim stručnim, tehničkim pomorskim fakultetom.

Uz to, po Nurkoviću i Radonjiću, za zvanje lučkog kapetana ubuduće neće uopšte bitio potrebno da kandidat za tu funkciju priloži svoj brevet kapetana duge plovidbe ili upravitelja stroja, a što je bio uslov do sada.

To će dovesti do potopuno apsurdne situacije da ubuduće neko ko nije ni kapetan ni upravitelj, na čelu ispitne komisije pri Lučkim kapetanijama, ispituje i ocjenjuje pomorce koji polažu za brevet oficira, kapetana ili upravitelja stroja.

Izvor: Boka news