Portal sjevercg je dobio odgovor iz kabineta gradonačelnika Bijelog Polja Aleksandra Žurića i od IZ Bijelo Polje, Zbog čega ni nakon tri godine nijesu započeti radovi na izgradnji džamije u Bijelom Polju mjestu Lipnica? Šta je sa novcem koji je obezbijedjen od strane donatora iz turskog grada Konje?

IZ u Bijelom Polju smo pitali:

Zašto nakon tri godine nijesu krenuli radovi na izgradnji džamije u 
Lipnici i da li je razlog DUP?

IZ Bijelo Polje: Razlog za nepočinjanje aktivnosti na izgradnji Centralne džamije u Bijelom Polju je taj što Opština Bijelo Polje, odnosno nadležni Sekretarijat, nije u mogućnosti da nam izda Urbanističko-tehničke uslove za izgradnju pomenutog kompleksa jer prethodnom verzijom DUP-a nijesu definisani urbanistički parametri za predmetne parcele na kojima je u tekstualnom dijelu DUP-a omogućeno da se gradi džamija.

Šta je sa  novcem koji je obezbijeđen za izgradnju džamije od strane 
donatora bratsko muftijstvo iz turskog grada Konje, koji je tada pomenuo 
Arhitekta i vođa autorskog tima Sahret Hajdarpašić i koliko ukupno 
sredstava je obezbijeđeno za izgradnju ove džamije u Lipnici?

IZ Bijelo Polje: Novac za izgradnju ove džamije nije obezbijeđen, već se intenzivno radi na njegovom obezbjeđivanju. Postoji čvrsto obećanje reisa Islamske zajednice u Republici Turskoj, prof. dr Mehmet Görmeza, da  će sredstava za izgradnju ovog projekta obezbijediti Muftijstvo grada Konya, u čije ozbiljne namjere smo se uvjerili tokom dvije posjete Ankari i Konyi koje smo imali ovog mjeseca. Dakle, sredstva nisu još uvijek obezbijeđena. Postoje čvrsta obećanja, a mi vjerujemo da će ta obećanja biti ispunjena. Vrijednost objekta će zavisiti od procedure izbora izvođača radova, za čije sprovođenje će biti zadužen donator, tako da je postignut načelni dogovor, a što želimo posebno i naglasiti jeste da Islamska zajednica u Crnoj Gori neće upravljati finansijskim sredstvima koja će biti obezbijeđena za ovaj projekat, već će to biti isključiva odgovornost donatora.

Zašto IZ u Bijelom Polju tri godine ćuti na probleme izgradnje džamije u  Bijelom Polju?

IZ Bijelo Polje: Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori, odnosno Medžlis Islamske zajednice u Bijelom Polju ne ćuti o ovom problemu, već problem iznosi pred relevantne institucije kao što su Sabor Islamske zajednice u Crnoj Gori, Opština Bijelo Polje i Vlada Crne Gore. U nizu sastanaka sa predstavnicima vlasti smo iznosili problem i dogovarali konkretne korake, koji su odlagani zbog neusaglašenosti DUP-a sa odlukama Skupštine Opštine Bijelo Polje donijetih na sjednici 30.12.2009. godine, kao i naknadno kašnjenje sa izmjenama i dopunama DUP-a Centralne zone Bijelo Polje. Na svim skupovima koje je organizovao Medžlis IZ-e Bijelo Polje je istican ovaj problem i skretana pažnja na prioritetnost u rješavanju istog. Isto tako su se imami (vjerski službenici) oglašavali u džamijama u Bijelom Polju o ovom problemu i trudili se da redovno informišu javnost o, ne samo ovom, već i svim ostalim problemima i projektima koje Medžlis Islamske zajednice u Bijelom Polju u kontinuitetu realizuje.

Iz kabineta gradonacelnika smo dobili informaciju da je u zavrsnoj fazi izrada najkompleksnijeg i najgusce naseljenog dup-a, gradske centralne zone za koji je zainteresovan najveci broj gradjana i pravnih subjekata, da ce taj plan obradjivac – projektni biro rzup podgorica, korigovan predati na saglasnost nadleznom ministarstvu tokom naredne sedmice, da ce zatim jos 15 dana biti na uvidu javnosti i da ce biti usvojen na prvoj narednoj sjednici skupstine opstine. oko inicijative islamske zajednice bp za izgradnju gradske dzamije u ovom planu ne postoji ni jedan sporan detalj, vec podrazumijevamo da je to nas zajednicki projekat, o cemu dovoljno govori i cinjenica da smo samo za kupovinu zemljista za gradsku dzamiju do sada isplatili skoro 150.000eur i da imamo namjeru da dalje pomognemo i tokom same izgradnje tog znacajnog objekta.

Iz Islamske zajednice Bijelo Polje su u svome odgovoru takodje naveli, da formalna inicijativa za izgradnju džamije u Bijelom Polju je predata Opštini Bijelo Polje 2007. godine od strane Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori, odnosno od tada Odbora Islamske zajednice Bijelo Polje, izrazivši želju da se objekat gradi na parceli pored Gradske gasulhane u Bijelom Polju koja je u vlasništvu Islamske zajednice u Crnoj Gori. Na inicijativu je odgovoreno negativno, uz obrazloženje da DUPom Centralne zone Bijelo Polje nije predviđena lokacije za izgradnju džamije.

Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori, odnosno Medžlis Islamske zajednice Bijelo Polje, je bio ustrajan u namjeri da zadovolji potrebe muslimana koji žive u gradskom jezgru Bijelog Polja, a koji svoje namaze (molitve) obavljaju u maloj džamiji koja nema dovoljno prostora da primi sve vjernike koji obavljaju namaz u njoj, pa je tako u kontinuitetu održavana komunikacija sa lokalnim vlastima u Bijelom Polju u svrhu iznalaženja lokacije za izgradnju Centralne džamije.

Na sjednici Skupštine opštine Bijelo Polje održanoj 30.12.2009. godine su usvojene izmjene i dopune DUP-a Centralne zone Bijelo Polje, a u odnosu na naš zahtjev da se kroz prostorno-plansku dokumentaciju iznađe mjesto za izgradnju džamije (napominjemo da smo inicijativom predložili lokaciju konzerviranog mezarja (groblja) kod Gradske gasulhane) su saopštili da obrađivač plana nije podržao rješenje za izgradnju džamije na predloženoj lokaciji zbog nemogućnosti obezbjeđenja uslova sa aspekta saobraćaja nudeći kao mogućnost da se izgradi objekat džamije na kat. parceli 458 i 459 u podnožju Džafića brda. Tako je i uneseno u tekstualnom dijelu DUP-a Centralne zone, ali tada nisu određeni urbanistički parametri poput građevinske linije, koeficijanta zauzetosti, spratnosti i izgrađenosti, tako da su lokalne vlasti u Bijelom Polju u međuvremenu bile onemogućene da nam propišu, odnosno izdaju, Urbanističko-tehničke uslove za izgradnju pomenutog kompleksa, iako smo im se obraćali više puta za izdavanje tog dokumenta kao osnova za izradu projektno-tehničke dokumentacije i izdavanje građevinske dozvole.

Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori, odnosno Medžlis Islamske zajednice Bijelo Polje, je imao proaktivnu ulogu u prethodnom periodu, pa je predmetne parcele 458 i 459 KO Bijelo Polje (ukupna površina blizu 31 ari), uz veliku predusretljivost familija koje su prodale placeve, uspio prevesti na ime Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori, bez prethodnog izmirenja cjelokupnog iznosa od 200.000 €, što je ugovorom definisana kupoprodajna cijena tog zemljišta. Opština Bijelo Polje se ugovorom sa Mešihatom IZ-e u Crnoj Gori obavezala da će u svrhu otkupa zemljišta za izgradnju Centralne džamije u Bijelom Polju izdvojiti iz lokalnog budžeta 150.000 €, od čega je do sada isplaćeno 143.000 €, dok će se preostali iznos, prema obećanjima predstavnika Opštine Bijelo Polje, uplatiti u najkraćem roku. Mešihat IZ-e u Crnoj Gori se obavezao da će, skupa sa Medžlisom IZ-e Bijelo Polje, iznos od 50.000 € obezbijediti kroz donacije. Medžlis Islamske zajednice Bijelo Polje duguje veliku zahvalnost familijama koje su iskazale veliko strpljenje zbog kašnjenja isplata rata za otkup zamljišta.

Mešihat IZ-e je u međuvremenu, zahvaljujući donaciji Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA), izradio projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju Centralne džamije s pratećim sadržajima. Prezentacija idejnog rješenja je organizovana maja mjeseca 2014. godine, a nakon toga se ušlo u proces detaljne razrade idejnog rješenja, dobijanja potrebnih saglasnosti i elaborata u svrhu kompletiranja projektno-tehničke dokumentacije.

Čekajući usvajanje izmjena i dopuna DUP-a Centralne zone Bijelo Polje, Mešihat IZ-e u Crnoj Gori, u uskoj saradnji sa predstavnicima Medžlisa IZ-e Bijelo Polje, je u posljednjih nekoliko mjeseci intenzivirao komunikaciju sa predstavnicima Islamske zajednice u Republici Turskoj, od kojih imamo čvrsta obećanja da će finansijski podržati izgradnju pomenutog kompleksa Centrane džamije u Bijelom Polju. Tako je tokom maja 2017. godine, delegacija Islamske zajednice u Crnoj Gori, predvođena reis Rifat ef. Fejzićem i Enis ef. Burdžovićem, u dva navrata posjetila visoke zvaničnike u Republici Turskoj u cilju predstavljanja projekta i obezbjeđenja potrebnih sredstava za realizaciju pomenutog projekta. Tokom veoma intenzivne posjete i sadržajnih sastanaka smo dobili obećanja da finansiranje ovog projekta neće biti prepreka za zadovoljenje realnih potreba muslimana Bijelog Polja, tj. za obezbjeđivanje nedostajućeg prostora za obavljanje vjerskih aktivnosti u gradu u kom živi najveći broj muslimana u Crnoj Gori.

U saznanju smo da su izmjene i dopune DUP-a Centralne zone Bijelo Polje u završnoj fazi, te da će inovirana verzija DUP-a biti data na uvid javnosti u narednih nekoliko dana. Nadamo se da će obrađivač plana uzeti u obzir našu potrebu za dodatnim prostorom izraženu kroz mnoge zvanične dopise i sastanke sa predstavnicima lokalnih vlasti u Bijelom Polju, te predvidjeti DUP-om odgovarajuće urbanističke parametre na predmetnim parcelama kazali su iz IZ Bijelo Polje .

sjevercg