Sporazum o priznanju krivice sa bivšim izvršnim direktorom “Atlas banke” Đorđem Đurđićem, nezakonit je, poručila je odbrana predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića. Advokat Zdravko Đukanović tvrdi da je taj sporazum pritisak na Duška Kneževića.

Viši sud u Podgorici prihvatio je sporazum o priznanju krivice, koji je bivši izvršni direktor Atlas banke Đorđe Đurđić potpisao sa Specijalnim državnim tužilaštvom, u slučaju Kaspia.

„Odlično smo upoznati sa sadržajem i tokom ovih pregovora pred Specijalnim državnim tužilaštvom u Podgorici i sa okolnošću da je Đorđe Đurđić trpio ogroman pritisak koji je rezultirao zaključenjem ovakvog sporazuma. Dio izvršne vlasti, prije nego što se odlučio na ovakvo postupanje, mora biti svjestan da su takve radnje i pritisci u konačnom osuđeni na neuspjeh”, poručio je advokat Đukanović.

Kaže i da će odbrana to dokazati u krivičnom postupku pred Višim sudom u Podgorici, gdje očekuje oslobađajuću presudu za Duška Kneževića.

“Viši sud u Podgorici je morao da odbije da zaključi ovakav sporazum jer je isti u svemu suprotan odredbama Zakona koji regulišu uslove, okvire, kriterijume, mjerila i na kraju, osnove za zaključenje sporazuma o priznanju krivičnog djela”, naveo je Đukanović.

Kaže i da hitno prihvatanje sporazuma ukazuje na nervozu SDT-a u Podgorici i dijela izvršne vlasti.

“Ovaj sporazum zaključen je suprotno zakonu i njegov jedini motiv je nastavak pritiska na sudske organe da se nađe opravdanje za nezakonito oduzimanje imovine Duška Kneževića, tako što će ga osuditi za krivično djelo koje nije izvršio”, poručio je advokat Đukanović.

On ističe i da kazna koja je izrečena Đurđiću u trajanju od šest mjeseci i novčana kazna od 2000 eura, kao i obaveza da Đurđić uplati 200 eura u humanitarne svrhe, nije ni vrijedna ozbiljnog komentara i u stručnoj javnosti izaziva nevjericu.

“Posebno je nevjerovatan komentar specijalnog tužioca Stojanke Radović da Đurđiću ništa nije obećano mimo sporazuma. Specijalni tužilac Stojanka Radović bi trebalo da objasni na kakva konkretna obećanja misli”, zaključio je Đukanović.

izvor: rtcg.me