Delegati  Mosi na danas održanoj sjednici Skupštine  jednoglasno su donijeli odluku da domaćin 56 -ih MOSI koje će se održati 2019. godine bude opština Sokolac.

Ova opština je jedina koja se prijavila na konkurs za kandidaturu.

Skupštini je prethodila sjednica Stalnog komiteta MOSI na kojoj je konstatovano da je opština Sokolac ispunila formalne uslove za kandidaturu, te je Stalni komitet donio odluku da Skupštini predloži da organizaciju 56 -ih MOSI povjeri opštini Sokolac.

Na petoj sjednici Skupštine analiziran je i dosadašnji tok takmičenja, uslova smještaja i ishrane 54-ih MOSI.

Predsjednik opštine i predsjednik Organizacionog odbora igara, Mirko Đačić izrazio je zadovoljstvo kada je u pitanju aspekt bezbjednosti i sigurnosti, a većih problema nije bilo ni kada su u pitanju smještaj i ishrana. Kad je riječ o takmičenjima Đačić je istakao da su na ovim igrama oborena dva rekorda MOSI.

Delegati skupštine iz drugih opština naglasili su da je s ovim MOSI postignut veliki kvalitet i napredak u organizaciji igara, te izrazili zahvalnost na prijateljskom dočeku i ljubaznosti domaćina.

Na petoj sjednici usvojen je i zapisnik sa prethodne sjednice, a delegati su razmatrali i tekuća pitanja.