Ministar prosvjete Damir Šehović i ministarka ekonomije Dragica Sekulić obišli su rekonstruisane resursne centre “1. jun” i “Podgorica”.  Objekti su rekonstruisani u okviru projekta sa KfW bankom, a nakon rekonstrukcije postali su energetski efikasni. Ukupna vrjednost investicije samo u ova dva objekta iznosila je skoro dva miliona eura.

Kako su Šehović i Sekulić saopštili, u okviru pomenutog projekta ukupno je pet objekata rekonstruisano i pretvoreno u energetski efikasne, a ukupna investicija u svih pet objekata je skoro pet miliona eura. Tako je, pored pomenutih resursnih centara rekonstruisana i podgorička gimnazija za oko 1,2 miliona eura,  te dvije mojkovačke škole za oko 1,7 miliona eura.

Šehović je istakao: “Izvršena je analiza potrošnje energije u objektima u kojima je izvršena ova vrsta rekonstrukcije i prema rezultatima analize ukupne uštede mogu da idu i do 60%.

Kako je rekla Sekulić, “Izvedeni radovi na resursnim centrima obuhvatali su: zamjenu krovnog pokrivača sa postavljanjem termoizolacije, bravarije, instalaciju novog sistema grijanja, ugradnju liftova za potrebe osoba smanjene pokretljivosti, rekonstrukciju sanitarnih čvorova, instalaciju računarske mreže,  djelimičnu zamjenu podova i ostale radove.“

Šehović zaključio je uvjerenjem da je rekonstrukcija pomenutih objekata od njih učinila mjesta gdje će se sva djeca osjećati prijatno i bezbjedno, te tvrdnjom da Vlada obrazovanje tretira kao prioritet, a za šta je dokaz i činjenica da će po osnovu sredstava iz budžeta i nekoliko kreditnih linija, biti generisano 50 miliona eura za ulaganje u obrazovnu infrastrukturu.

Sekulić je rekla da su do sada kroz razne programe energetske efikasnosti rekonstruisana 54 objekta, a ukupna vrijednost svih investicija je bila oko 40 miliona eura.

izvor: Portal Analitika