Poboljšanja u sektorima obrazovanja, zdravstva i stanovanja na Zapadnom Balkanu mogu da doprinesu ekonomskoj otpornosti i zaustave odliv ljudskog kapitala regiona, konstatuje se u posljednjem istraživanju Razvojne banke Savjeta Evrope (CEB). Ističu alarmantan podatak da je skoro 71 odsto mladih iz regiona u 2020. prijavilo da razmišlja da emigrira u inostranstvo.

istraživanju koje je obuhvatilo zemlje Zapadnog Balkana, konstatuje se da je pandemija Kovida-19 negativno uticala na region, koji je u recesiju ušao sa realnim padom BDP od prosječno 3,6 odsto.

U Crnoj Gori je zabilježen izražen pad od 15 odsto BDP-a, navodi se u izvještaju CEB.

Izvještaj konstatuje da je u 2019. godini čak 19 procenata mladih u regionu bilo “van obrazovanja, zapošljavanja ili obuke”, dok je u EU taj prosjek 10 procenata.

Upozorava se da ove visoke stope mogu imati “doživotne negativne uticaje” na mlade, kao što su nemogućnost nalaženja stalnog posla, napretka u karijeri ili zasnivanju porodice, ali i sveukupni pad blagostanja i socijalno isključivanje.

“Možda je iz tog razloga skoro 71 odsto mladih u 2020. prijavilo da razmišlja da emigrira da radi u inostranstvu”, navodi se u istraživanju CEB.

Dodaje se da za vrijeme pandemije povećana upotreba tehnologije pružila “jedinstvenu priliku za visokokvalifikovanu radnu snagu” da se privremeno ili čak trajno vrate u region i da rade “na daljinu” za strane kompanije.

Zaključuje se da novi talas pandemije u kombinaciji sa sporijom kampanjom vakcinacije može ponovo dovesti u rizik zdravstvene sisteme u regionu, pri čemu se procjenjuje da će efekti pandemije “najvjerovatnije trajati duže na Zapadnom Balkanu u poređenju sa EU.”

Dodaje se i da je procenat vakcinisanih u regionu znatno niži od prosjeka u EU, a da po broju vakcinisanih osoba prednjači Srbija, dok je najmanje vakcinisanih u BiH.

Izvor:RTCG