Predstavnici Škoda Prahe i Elektroprivrede (EPCG) nastavili su pregovore u pravcu postizanja dogovora i počinjanja realizacije projekta izgradnje drugog bloka Termoelektrane (TE) u Pljevljima. Škoda Praha predstavila je, protekla dva dana u Nikšiću, zajedno sa svojim partnerima, tehnički i finansijsko-pravni aspekt u cilju konačnog rješenja za realizaciju projekta.Te prezentacije, kao i alternativno finansiranje projekta, u skladu su sa ugovorima o izradi glavnog projekta (EWA) i o izvođenju radova (EPC) koji su potpisani sa ovom kompanijom u septembru prošle godine, navodi se u saopštenju EPCG.

Škoda Praha je, kako se dodaje, izabrala kompaniju General Electric za partnera na realizaciji tog projekta sa finansijskim i osiguravajućim institucijama koje je obezbijedila i predložila. EPCG će, nakon nastavka pregovora, zajedno sa relevantnim subjektima, u narednom periodu razmotriti predložena rješenja u cilju dogovora o realizaciji projekta. Sa druge strane, povodom kritičkih i netačnih navoda iznesenih proteklih dana u javnosti oko projekta gradnje drugog bloka, EPCG još jednom želi da istakne da se postojeći nivo elektro-energetskog sektora nedvosmisleno može razvijati kroz ekonomski opravdanu upotrebu uglja i proizvodnju električne energije u pljevaljskom području, precizirali su iz elektroenergetske kompanije.

Izgradnja drugog bloka će, kako se navodi, biti u skladu sa garantovanim uslovima i EU standardima za tu tehnologiju sagorijevanja uglja. Obaveza izvođača je da primijeni modernu i najbolje dostupnu tehnologiju (BAT), uključujući sve aktivnosti na čišćenju otpadnih gasova u skladu sa definisanim Direktivama EU čak i u slučaju pojave rigoroznijih međunarodnih ekoloskih standarda. Studija opravdanosti projekta izgradnje drugog bloka pokazala je da je projekat isplativ u svim varijantama scenarija izgradnje, navodi se u saopštenju.

Projekat gradnje drugog bloka je, kako se dodaje, strateški interes Crne Gore i njenih građana, koji obezbjeđuje korišćenje domaćih energetskih resursa i bitno poboljšava spoljnotrgovinski bilans države. U energetskom smislu, projekat doprinosi pouzdanom, održivom i prijemčivom snabdijevanju potrošača energijom, obezbjeđuje elektroenergetsku nezavisnost države, eliminiše pojavljivanja deficita električne energije, zaključuje se u saopštenju