Izvršni direktor Rudnika uglja Pljevlja Milan Lekić kaže da je kao izvršni direktor uputio preporuku Odboru direktora da skine oznaku tajnosti sa ugovora Rudnika i firme “Atlas Montenegro”.

“Imajući u vidu medijske napise koji su, u proteklih nekoliko dana, tretirali temu angažovanja mehanizacije trećih lica za potrebe Rudnika uglja AD Pljevlja – konkretno od firme „Atlas Montenegro” iz Nikšića, prije svega, želim kao izvršni direktor i doskorašnji odbornik u Skupštini opštine Pljevlja gdje sam nebrojeno puta do sada djelovao u istom pravcu a sve zarad transparentnog funkcionisanja državne uprave, institucija i kompanija u vlasništvu države, da izrazim apsolutno razumijevanje za ovaj vid aktivnosti, da pozdravim interesovanje Akcije za socijalnu pravdu (ASP), kao i da ohrabrim njihove kolege iz nevladinog sektora, ali i medija, da nastave sa ispitivanjem zakonitosti poslovanja društveno odgovornih kompanija kakav je Rudnik uglja, pri čemu je apsolutno nebitno da li je riječ o prošlim ili aktuelnom rukovodstvu kompanija”, navodi Lekić u izjavi za medije.

Kada je riječ o konkretnom ugovoru, Lekić kaže da je riječ o poslovnom aranžmanu prethodnog rukovodstva Rudnika uglja, koji ima status poslovne tajne.

“Zbog činjenice da novo rukovodstvo Rudnika uglja nedvosmisleno stoji na principu poštovanja pravnih akata kompanije, uvažavajući načelo legaliteta i pravne sigurnosti, lično sam inicirao da Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove, konsultuje Odbor direktora po ovom pitanju, kao jedini organ u kompaniji koji je nadležan da preispita tajnost nekog ugovora, jer Rudnik uglja ubuduće ne smije selektivno primjenjivati zakon i druge pravne akte, već dosljedno i u svakoj situaciji, pa i u pogledu skidanja oznake tajnosti”, poručuje Lekić.
Kada je riječ o ugovoru Rudnika i firme „Atlas Montenegro“, Lekić kaže da je kao izvršni direktor uputio preporuku Odboru direktora da skine oznaku tajnosti sa konkretnog ugovora.

“Čime sam dodatno motivisao kolege iz Odbora da učinimo sve u pravcu konačne demistifikacije poslovnog odnosa naše kompanije sa nikšićkom firmom. Na ovaj način, ali i kroz buduće aktivnosti o kojima ćete biti blagovremno informisani, novi menadžment potvrđuje svoju beskompromisnost i nultu toleranciju prema bilo kakvom potencijalnom obliku korupcije u našoj kompaniji”, naveo Lekić i saopštio lični stav kada je u pitanju angažovanje mehanizacije trećih lica za potrebe kompanije.

“Nisam izričiti protivnik takvih odluka rukovodstva, naravno, ukoliko su one opravdane. Međutim, takvi ugovori ne smiju da se kriju od očiju javnosti, niti smiju da se sklapaju na štetu kompanije. S druge strane, ličnog sam mišljenja da Rudnik uglja mora da poveća kapacitete svoje mehanizacije, na čemu ću intenzivno raditi u vremenu trajanja svog mandata”, zaključio je Lekić.

Izvor:RTCG