Sjever za čistiju Crnu Goru,

U okviru kampanje ,,Sjever za čistiju Crnu Goru“, nevladino udruzenje “Glasnici Nade” je u Bijelom Polju organizovalo Info stand, na kojem su njihovi aktivisti, dijelili flajere edukativnog sadržaja,  o stanju životne sredine.

U cilju da se gradjani  bolje informišu ,aktivisti i volonteri su u direktnom kontaktu sa gradjanima, govorili  o važnosti očuvanja životne sredine, ali i mogućnosti, da oni sami utiču na njeno očuvanje i unapređuju je, sa akcentom na mlade i učesnike u saobraćaju.

Ova kampanja se sprovodi u partnerstvu sa Nvo “Reforma”,  a u okviru projekta ,,Promijeni navike-štedi prirodu“, koji je finansijski podržan od strane, Ministarstva saobraćaja.

Branka Tomašević predsjednica nevladine organizacije ,,Glasnici Nade“, za portal sjevercg je kazala, da je slabo izražena ekološka svijest kod gradjana, jedan od osnovnih problema u zaštiti i očuvanju životne sredine i dodala.

,,Veoma važno  da se podigne svjest gradjana i da isti postanu ekološki osvjesćeni i odgovorni prema životnoj sredini, kako bi doprinjeli zdravijoj i boljoj budućnosti za sve nas“.

Projekat ”Promijeni navike – štedi prirodu”, ima za cilj, podizanje nivoa svjesti kod stanovništva, o potrebi zaštite i očuvanja životne okoline, od negativnog uticaja izduvnih gasova i prevelikog zagadjenja, kazala je na kraju Tomaševićka .

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor

Sve najljepše u Novoj 2022

Želi Vam Vaš portal SJEVER CRNE GORE