EKONOMIJA

Sindikalac pronevjerio 300 hiljada eura?

NVO Udruženje za implementaciju prava (UZIP) iz Herceg Novog je osnovnom državnom tužiocu i Upravi policije podnijelo krivičnu prijavu protiv Igora Sijerkovića, v.d. predsjednika Sindikalne organizacije Instituta Dr Simo Milošević, i drugih NN lica, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo pronevjera.

Njemu se stavlja na teret da je raspolagao sa 414.683 eura, isključivo namijenjenih rješavanju stambenih potreba zaposlenih, na način što je novac pozajmljivao pojedinim radnicima, te da je od pomenute cifre ostalo svega oko 50.000 eura.

“Ukupna cifra, za koju su radnici izdvajali od svojih plata, morala im je biti vraćena prije privatizacije ustanove”, tvrdi predsjednik NVO UZIP Ranko Martinović, koji je na konferenciji za novinare saopštio da su mu se za pomoć obratili zaposleni, strahujući da ne budu trajno oštećeni otuđenjem sredstava iz stambenog fonda.

Kako je naglasio, radnici očekuju pojedinačan povraćaj novca.

Pojašnjava da se Sijerkoviću obratio upitom 15. aprila, ali je dobio odgovor da Sindikalna organizacija nije dužna da daje informacije.

U međuvremenu je došao u posjed saznanja da je menadžment ustanove 2008. godine zatražio od Sindikalne organizacije pozajmicu pomenutih sredstva, ali i utvrdio da su sredstva vraćena, te da se shodno kolektivnom ugovoru isključivo trebaju koristiti u cilju rješavanja stambenih potreba zaposlenih.

“Došli smo u posjed dva zapisnika sa sjednica IO Sindikalne organizacije Instituta, na kojima nema datuma održavanja, ali smo došli do podatka da je jedan održan 19. aprila 2019. godine. Iz zapisnika nedvosmisleno proizilazi da postoji osnovana sumnjau nezakoniti rad I.S, a i drugih lica koja su podsticala i podstrekavala tako nezakoniti rad i nijesu preduzela bilo koju radnju u cilju sprečavanja da se takav rad spriječi i ne nastane ogromna šteta. Iz zapisnika je više nego vidljivo da ta šteta, makar po diskusijama i izjavama iznosi preko 300.000 eura, sve na štetu zaposlenih Instituta”, kazao je Martinović i dodao da će preciznu visinu štete utvrditi vještak finansijske struke.

Radeći na predmetu došao je do zaključka da Sindikalna organizacija Instituta nije organizovana u skladu sa pravilima o organizaciji i načinu rada ovakvih organizacija, odnosno da nema nadzorni odbor čija je funkcija nadzor nad korišćenjem finansijskih i drugih sredstava.

Smatra da je izostanak ovog organa, bez sumnje dao prostor za nezakonito djelovanje Sijerkovića i njemu bliskih NN lica.

U Registru sindikalnih organizacija naišli su na podatak da je ovlašćeni sindikalni predstavnik, predsjednik Vuko Šabović, koji je upisan u registar 12. juna 2013. godine.

“U vezi sa tom nespornom činjenicom konstatovali smo da su prekršene odredbe pravilnika o registraciji, jer je Sindikalalna organizacija dužna da resornom ministarstvu podnese zahtjev za upis promijenjenih podataka u roku od 15 dana, od kada su promjene nastupile. Međutim, kako to nije urađeno, sve radnje koje je obavljao I.S. mogu se smatrati kao neovlašćene, odnosno nezakonite”, saopštio je Martinović.

Izvor: Dan