U sinoćnoj emisiji OKVIR na Televiziji Crne Gore, potpredsjednik Vlade Crne Gore Milutin Simović je kazao da će se pored naknadi za majke ukinuti odredba zakona i za djecu koja pohadjaju osnovno i srednje obrazovanje i čiji su roditelji nezaposleni i nalaze na zavodu za zapošljavanje.

  Djeca sa sjevera

Ovaj zakon je trebao da se počne primjenjivati od 1. jula. Nakon što je izglasan ovaj zakon, koji je trebao da se primjenjuje od prvog januara ove godine, Skupština  Crne Gore je zbog mjera štednje koje je predložila Vlada Crne Gore u kojim je bio obuhvaćen i ovaj zakon,usvojila amandman Liberalne partije, koji je predložio poslanik Andrija Popović, da se primjena ovog zakona pomjeri od 1.jula a što je Skupština prihvatila.

Nakon povećanja PDV-a koje će povećati cijene i životni standard gradjana na sjeveru Crne Gore,nakon ekonomskog katastrofalnog stanja u svim opštinama na sjeveru, gdje u skoro svakoj lokalnoj Samoupravi kasne plate od šest do sedam mjeseci,nakon masovnog iseljavanja gradjana iz ovog regiona,nakon preko dvadeset hiljada nezaposlenih,velikog broja gladnih porodica,6000 majki i 6000 porodica na sjeveru Crne Gore ostaje bez naknade za majke po osnovu troje i više djece, 3000 djece i učenika koji pohadjaju osnovno i srednje obrazovanje i čiji su roditelji nezaposleni i nalaze se na zavodu za zapošljavanje ostaje bez dječijeg dodatka,pa se postavlja pitanje šta je sledeće na redu.

sjevercg