Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je kazao da je došlo do propusta policijskih službenika u slučaju ubistva žene u Petnjici, a koji su bili na licu mjesta.

“Kada je došlo do prijave nasilja centu za socijalni rad, od strane sina Ahmeda Škrijelje. Centar je prijavu proslijedio policijskom službeniku odjeljenju bezbjednosti u Petnjici. Nije došlo do izlaska policije na lice mjesta i obavljen je razgovor za Ahmetom, a ne sa ženom i djecom. Iz razgovara je konstatovano da ne postoji razlozi da se ide na lice mjesta i da je situacija mirna. Taj se slučaj tako zatvorio, a radi se nekoliko mjeseci prije ubistva.

Iz zabilješke službenika sam zaključio da se radi se o nedostatku svijesti o problemu. Ljudi koji su radili na tom predmetu smatraju da su oni odradili svoj posao profesionalno. To dokazuje koliko sistemu nedostaje i kadra i obuke. Ti službenici su predmet ispitivanja unutrašnje kontrole, zbog utvrđivanja odgovornosti”, kazao je Sekulović na kontrolnom saslušanju na Odboru za rodnu ravnopravnost na temu zaštita i podrška ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u porodici.

Članica odbora Vesna Pavićević (DPS) pitala je Sekulovića o slučaju pedofiliju u Plavu. Ona je kazala da je Plavljanin koji je oženjen i ima dvoje djece, obljubio maloljetnu djevojčicu i odveo je svojoj kući kao drugu ženu. Pavićević istiće da su komšije obavijestile policiju o tome.

“Mene intresuje postupanje kriminalističke policije, kako je bilo njihovo postupanje? Da li Odjeljenje bezbjdnosti OB Plav ima inspektora za maloljrtničku delikvenciju i zaštitu žrtava nasilja”, pitala je Pavićević.

Sekulović je kazao da u svim CB postoje lica koja koja su obučena za to, ali da fali kadrovskih kapaciteta.

“U četiri od osam centara bezbjednosti samo jedan inspektor obavlja ove polove. U OB najčešće nema posebne linije rada, pa ni inspektora koji obavlja poslove iz ove linije rada. To je nesporno jedan veliki problem u sistemu. Nama nedostaju materijalni resursi i kadrovski kapaciteti. U sklopu operativnog tima smo analizarajući jedan tragičan slučaj, odlučili da pišemo novu sistematizaciju u Upravi policije, koja je pri kraju. Na centralnom nivo da se razdvoji grupa da se razdvoji djelatnost za maloljetničku delikvenciju i nasilje u porodici. A u odjeljenju bezbjednosti da postoji posebna linija rada koja se odnosi na nasilje u porodici. Ovo je jedan od prioriteta MUP-a, kojim će se ojačati sistem. Sistem obuka mora da bude kontinuiran, kao i za inspektore koji se bavi nasiljem u porodici”, kazao je Sekulović.