Sindikalna organizacija Rudnika uglja, koja djeluje u okviru Unije slobodnih sindikata, zatražila je od poslovodstva te kompanije da poveća zarade zaposlenih, kao i da se javno objavi kolike su zarade članova borda direktora, izvršnog direktora, članova menadžmenta i direktora određenih sektora

Sindikalci traže da se uvede red u korišćenje službenih vozila, odnosno da se vozila koriste samo u okviru radnog vremena.

Da se povećaju zarade, tako da će zaposleni koji ostvare dobre radne rezultate na mjesečnom nivou, imati zaradu u visini tri prosječne zarade kod poslodavca u neto iznosu piše u dopisu sindikalne organizacije koju zastupa Miladin Sekulić.

U dopisu koji je dostavljen poslovodstvu traži se da zarade zaposlenih ne budu niže od osam deset odsto neto zarade, ukoliko je došlo do zastoja u proizvodnji za koji nijesu krivi radnici. Sindikalci traže i novu izradu pravilnika o zaradama, koji će biti jasan i neće se moći zloupotrebljavati od strane poslodavca.

Da se preispita radno vrijeme u radnoj jedinici površinski kop, to jest novi način organizovanja radnog vremena koji bi bio povoljniji za radnike koji rade na mašinama kazao je Sekulić i pojasnio da je neophodno za rudare otvoriti radničku menzu gdje će se služiti topli obrok.

Sindikalci traže da rudarska menza bude adekvatno opremljena, odnosno da bude prilagođena radničkim potrebama.

Suvi obrok koji radnici dobijaju zamijeniti toplim obrokom kazao je on i dodao da je neophodno obezbijediti i adekvatne uslove za rad zaposlenih.

Da bi se došlo do boljih uslova rada zaposlenih, sindikalci traže da se formira radna grupa koja će ispitati sadašnje uslove rada i predložiti mjere poboljšanja. Posebno se potencira na većoj bezbjednosti prilikom rada, ali i na boljim uslovima za očuvanje zdravlja. Od poslovodstva se traži da se pri likom nabavljanja HTZ opreme više vodi računa o njenom kvalitetu, kao i potrebama radnika.

Javno objaviti visinu zarada članova odbora direktora, izvršnog direktora, sekretara, kao i članova menadžmenta. Da se službena vozila Rudnika uglja koriste isključivo u službene svrhe i da se na kraju radnog vremena parkiraju na službeni parking poručio je Sekulić i istakao da je neophodno smanjiti visinu otpremnine koju dobijaju članovi menadžmenta prilikom prestanka njihovog poslovnog angažovanja.

U bordu direktora su Aleksandar Mitrović, Vlade Milinković, Zoran Gospić, Nataša Marković, Igor Noveljić, Branislav Pejović i Nikola Vujović. Izvršni direktor je Slavoljub Popadić.

Prethodnih mjeseci i predstavnici drugih sindikalnih organizacija u Rudniku uglja upozoravali su da se zarade zaposlenih stalno smanjuju. Iste su u prosjeku 707 eura, a sindikalci tvrde da je prosjek toliki jer u isti ulaze plate direktora koje se javno ne saopštavaju.

Tuđa mehanizacija povećava troškove

Sindikat traži da se preispita i odluka o angožavanju mehanizacije drugih firmi u procesu proizvodnje.

To iz razloga što angažovanje mehanizacije drugih firmi uvećava troškove proizvodnje piše u dopisu Sekulića.

Rudnik je u državnom vlasništvu, odnosno njegov vlasnik je Elektroprivreda, čiji je većinski vlasnik država. Lani su imali 6,6 miliona

 

izvor: Dan