Vlada Crne Gore preduzima intenzivne napore da smanji broj slučajeva porodičnog nasilja, poručio je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić na današnjem otvaranju socijalnog servisa “SOS linija za žrtve seksualnog nasilja” u Centru za edukaciju i stručnu obuku Crnogorskog ženskog lobija.

“Ministarstvo unutrašnjih poslova će nastaviti da unapređuje svoj rad i spremno je dati puni doprinos ostvarenju zajedničkog cilja, a to je nulta tolerancija prema nasilju bilo koje vrste. Ovom prilikom želim da pozovem sve subjekte društva da se uključe u kampanju protiv seksualnog nasilja, a broj 020 250 750 da bude zapamćen od svih kojima je potreban”, naglasio je ministar Nuhodžić.

Govoreći o aktivnostima Ministarstva unutrašnjih poslova u toj oblasti, ministar je ocijenio da su značajni rezultati postignuti kroz rad Operativnog tima za borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama, ali i kroz unapređenje međuresorske saradnje, shodno novom Protokolu o postupanju institucija u slučajevima nasilja, te kroz uspostavljanje Baze podataka za nasilje u porodici.

On je dodao da je Policija u 2018. godini pratila izvršenje više od 300 zaštitnih mjera, kako bi se na taj način žrtve zaštitile i osnažile, te da MUP u kontinuitetu radi na poboljšanju i unapređenju kvaliteta rada policije po svim pitanjima vezanim za rodno zasnovano i seksualno nasilje, što uključuje i programe edukacije, te najavio da je u planu i osnivanje Centra za žrtve seksualnog nasilja.

“I današnji događaj potvrđuje našu posvećenost da se seksualno nasilje zaustavi i spriječi, ali i istrajnost u pružanju podrške žrtvama. Ova linija, dostupna 24 sata, sedam dana u nedjelji, na kojoj rade kompetentne konsultantkinje i stručne radnice će omogućiti onima kojima je potrebna pomoć da, preduzmu korake koji vode zaustavljanju i prevenciji nasilja”, kazao je ministar.

Crnogorsko društvo, kroz zajedničke aktivnosti, partnerstvo i saradnju državnih institucija, civilnog sektora i medija, pokazuje da ne toleriše i da neće tolerisati nijedan oblik nasilja, zaključio je ministar.

Otvaranju SOS centra, čiju je adaptaciju finansijski pomogla Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA), a ispunjavanje uslova za dobijanje licence podržano je od Kancelarije UNDP, prisustvovala je i ambasadorka Turske u Crnoj Gori Songul Ozan.
Ona je čestitala otvaranje socijalnog servisa, koji je još jedna potvrda velike posvećenosti toj problematici.

Ambasadorka je izrazila zadovoljstvo što Vlada i civilni sektor udruženo djeluju na planu borbe protiv nasilja, naročito nasilja nad ženama i djecom.

Aida Petrović, izvršna direktorka Crnogorskog ženskog lobija pohvalila je saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, koja je iz godine u godinu sve kvalitetnija, i zahvalila se partnerima iz Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) i UNDP-a  koji su podržali ovaj projekat koji ima za cilj da pomogne žrtavama da se bez straha  obrate za pomoć.

Takođe je istakla da  svi zajedno moramo graditi sigurno društvo koje ima odgovoran odnos prema žrtvama nasilja, uz poseban senzibilitet prema ženama i djeci.