Zajedno do dodatnog kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja – pruka je memoranduma potpisanog danas u Podgorici između Ministarstva prosvjete i Privredne komore. Memorandum bi trebao da doprinese unaprjeđenju uslova i kvaliteta obrazovnog sistema. Kako su se sagovornici usaglasili unaprjeđenjem sistema i aktivnim radom poslaće poruku svim đacima – da sjutra kada završe školovanje imaju šansu da se zaposle na tržištu.

Ministar prosvjete, Damir Šehović, kazao je da započinjanjem javne rasprave povodom izmjena osam zakona iz oblasti obrazovanja otpočelo sveobuhvatnu reformu crnogorskog obrazovnog sistema.

”I to sa ciljem da stvori efikasniji i kvalitetniji kao i dosptuniji obrazovni sistem kako bi se školovali oni koji znaju a ne oni koji imaju. Važan segment te reforme je reforma stručnog obrazovanja Cijenimo da obrazovni sistem mora biti više u funkciji ekonomskog i društvenog razvoja naše države a takvog obrazovnog sistema ne može biti bez kvalitetnog stručnog obrazovanja. Upravo zato nas narednih dana očekuje konkurs za stipendiranje 80 deficitarnih kvalifikacija u Crnoj Gori. Tako na jedan sibmoličan način pokušavamo da promovišemo važnost stručnog obrazovanja i da podstaknemo na konkretan način učenike koji su voljni da upišu te srednje i stručne škole koje će rezultirati produkcijom kadra koji će biti sposoban za tržište rada”, kazao je Šehović

”Potpuno je jasno da u Crnoj Gori imamo strukturnu neusklađenost, da u Crnoj Gori ne produkujemo dovoljno kadra koji je ptoreban tržištu rada i iz tog razloga smo pokrenuli u okviru reforme obrazovanje i reformu srednjeg stručnog obrazovanja gdje će država ovog puta stimulisati na konkretan način i učenike ali i poslodavce koji sa nama prihvate da učestvuju u obrazovanju naše djece u realnom radnom okruženju i siguran sam da nam u tom smislu i Privredna komora može pomoći”, zaključio je Šehović.

portalanalitika