Ministar prosvjete dr Damir Šehović je danas sa saradnicima posjetio obrazovno –vaspitne ustanove u opštinama Plav i Gusinji: JU OŠ „Petar Dedović“, JU OŠ „Džafer Nikočević“, Dječiji vrtić u Plavu, JU OŠ „Hajro Šahmanović“ i Srednju mješovitu školu „Bećo Bašić“, a susreo se i sa predstavnicima opštine.

Ministar Šehović je tokom posjete naglasio da je sa upravama škola koje je posjetio razgovarao na temu izazova i prioriteta, kako bi se zajednički pronašla rješenja koja bi unaprijedila kvalitet obrazovanja i dodao da je Ministarstvo prosvjete otvoreno za sve sugestije škola i spremno da pruži podršku. Jedna od tajedničkih aktivnosti biće sanacija toaleta u OŠ “Hajro Šahmanović”, ali i adaptacija dijela OŠ “Džafer Nikočević” i Srednje mješovite škole.

Šehović je naglasio važnost unapređenja školske infrastukture koje bi trebalo da prati reformu obrazovnog sistema i stvori uslove za njeno kvalitetnije sprovođenje. To je ujedno i razlog obilaska škola koje je započelo Ministarstvo prosvjtete, kako bi se na terenu i u neposrednoj komunikaciji sa upravama škola našla rješenja za probleme sa kojima se škole suočavaju.

Ministar je rekao da će, kao još jedan model pomoći školama koje su u stanju najveće potrebe, brzo zaživjeti Fond za kvalitet i talente kroz koji će se opredijeljivati dio sredstava za njihov razvoj.