Šehović: Zapošljavanje direktora i nastavnika biće sprovođeno pod većom kontrolom, jer će se izborom baviti tročlane komisije

0
267

Vlada Crne Gore utvrdila je danas predlog sedam obrazovnih zakona.Ključni reformski koraci su nagrađivanje najboljih učenika formiranjem fonda za talente koji je Vlada odobrila.Zapošljavanje direktora i nastavnika biće sprovođeno pod većom kontrolom, jer će se izborom baviti tročlane komisije, a broj mandata direktora škola ograničen je na dva, a postojeći se računa kao prvi.

Pet odjeljenja osnovne škole imaće dio nastave na engleskom jeziku, a planirano je uvođenje engleskog i u vrtićima.

Planirano je i obavezno licenciranje predškolskih ustanova.Novim nastavnim planom osnovci su rasterećeni deset odsto gradiva, smanjen je broj učenika u odjeljenjima osnovnih i srednjih škola na 28, a uvedena je i obavezna nastava jezika od prvog razreda osnovne škole, a drugi strani jezik od 6. razreda.

Asistentima u nastavi biće obezbijeđeni ugovori o radu i veće plate, od 2020/21 planiran je novi koncept maturskog ispita: organizuje ga Ispitni centar.Novina su i podsticaji i djeci i poslodavcima da se uključe u stručno obrazovanje. Ministar prosvjete Damir Šehović kazao je da su ciljevi reforme poboljšanje kvaliteta obrazovanja, kreiranje modela za nagrađivanje najboljih učenika i studenata, ali i prosvjetnih radnika i bolje usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada.

Prema njegovim riječima, cilj je i stvaranje uslova za sticanje primjenjivih praktičnih znanja i vještina u realnom radnom okruženju, stavljanje akcenta na engleski jezik – počev od predškolskog obrazovanja, kao i nacionalna legislativa, koja je i bila predmet reforme.

On je na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade rekao da je prioritet osnivanje prvog Fonda za kvalitet i talente u Crnoj Gori, koji će predstavljati „mehanizam za nagrađivanje najboljih učenika i studenata, ali i njihovih nastavnika i profesora“. “Izvor sredstava za Fond biće budžet, te preraspodjela sredstava unutar resora, a koristiće se za unapređenje nastave i uslova u školama. Prvo ćemo početi tamo gdje je najpotrebnije – od seoskih škola”, pojasnio je Šehović.

On je ocijenio da će izbor direkrora škole preloženim izmjenama biti mnogo transparetniji. “Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju ograničava mandate direktora i pomoćnika direktora na dva, a postojeći mandat se računa kao prvi. Cilj ovih izmjena je kadrovska fluktuacija na čelnim mjestima u školama”, kazao je Šehović.

Naveo je da će norme svim nastavnicima i profesorima biti smanjene, kao i broj učenika u odjeljenjima osnovnih škola. Šehović je pojasnio da se Zakonom o vaspitanju i obrazovanju djece s posebnim obrazovnim potrebama rješava dugogodišnji problem sa angažmanom oko 270 asistenata u nastavi.

“Umjesto ugovora o volonterskom radu, predviđa se zapošljavanje asistenata u nastavi na osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme, uz sva prava koja to podrazumijeva, uključujući znatno veća primanja od dosadašnjih, a asistente će ubuduće angažovati škola”, kazao je Šehović. On je rekao da je uvođenje engleskog jezika u predškolskim ustanovama za djecu uzrasta od tri godine značajan iskorak u predškolskom obrazovanju.

“Od septembra će biti angažovana 34 nastavnika engleskog jezika za ove ustanove”, dodao je Šehović.