Odbor za evropske integracije organizovao je juče javnu tribinu na temu „Crna Gora i EU: pregovori u oblasti ekonomske i monetarne politike“. Na tribini su govorili Adrijan Vuksanović, predsjednik Odbora za evropske integracije, Nj.E. Aivo Orav, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Milica Kilibarda, šefica Radne grupe za pripremu pregovora u poglavlju 17 – Ekonomska i monetarna unija.

Na javnu tribinu prisustvovali su i predstavnici NVO,,Euromost” predsjednik Almer Mekić i menadžer u ovoj organizaciji Jelena Mrdović, koji su se odazvali na poziv organizatora ove tribine.

Obzirom, da na sajtu Skupštine Crne Gore ni jednom nije pomenuta, jedina tema na koju je odgovarao Šef delegacije EU u Podgorici Aivo Orav a tiče se iseljavanja sa sjevera Crne Gore,teška ekonomska situacija u ovom regionu,nezaposlenost, o majkama sa naknadama, kao i o ukidanju dječijeg dodatka,Portal sjever cg objavljuje pitanja predstavnika Euromosta kao i odgovor gospodina Orava.

Euromost:Zašto delegacija EU još ni jednom javno nije govorila, kada se tiče diskriminacije sjevernog regiona,neravnopravnog položaja,iseljavanje gradjana,gdje je 2015 preko šest hiljada gradjana sa sjevera napustilo Crnu Goru i prijavilo se na azil u Njemačkoj o nezaposlenosti,pljačkaškoj privatizaciji, kao i ostalim problemima sa kojim se susreće ovaj region?

Euromost: Da li ste upoznati da je na sjeveru Cne Gore prosječna plata 200 eura i da li smatrate da Crna Gora sa tolikom platom, može da udje u Evropsku Uniju i sprovodi zakone koje sprovode ostale države Unije?

Euromost: Kada planirate da posjetite sjever Crne Gore i da se sretnete sa civilnim sektorom sa sjevera, da bi se upoznali sa svim problemima, sa kojim se susreću gradjani na sjeveru?

Šef delegacije EU u Podgorici Aivo Orav: Hvala Vam na Vašim zapažanjima, kao i na pitanjima. Kako sam i naglasio u svom govoru na početku, pregovori o ovom poglavlju biće okrenuti ka unaprijeđivanju svih regija u zemlji. Zemlja mora ispuniti određene kriterijume da bi pristupila Evropskoj uniji. Kako je i apsolutno jasno, ukoliko bi postojali određeni ekonomski problemi u nekoj zemlji, oni, takođe, mogu stvoriti i velike probleme u našoj uniji.  Upravo smo preživjeli veliku krizu u Evropskoj uniji, koje se svi dobro sjećamo. Upravo zbog toga veliku pažnju posvećujemo ekonomskom razvoju zemalja sa statusom kandidata, i upravo je zbog toga, prije tri godine, uveden i novi element “ekomoskog upravljanja“. Mi želimo da vaša zemlja bude dio Evropske unije.

Nadalje, pomenuli ste i majke, i to je problem koji ovdje ne mogu komentarisati iz razloga što je odluka došla od strane Ustavnog suda, i samim tim, nije do Evropske unije da komentariše da li je odluka ispravna ili ne. Mi vjerujemo vašem pravosuđu. Dalje, zašto nismo komentarisali jednu ili drugu temu – postoji veliki broj tema gdje ne zauzimamo određeni stav, jer nije na nama da ih komentarišemo. Ovo je vaša zemlja, a mi smo samo posjetioci, i siguran sam vas neće učiniti zadovljnim bilo ko ko dolazi u vaš dom i govori da ovo nije dobro i da ono nije dobro. Vi želite da se pridružite Uniji, i bi voljeli da vas imamo u njoj.  Što, takođe, znači da postoje određena pravila u Evropskoj uniji, koje vi morate da ispunite, a koje mi nazivamo pregovorima, ali na kraju, vi morate da preuzmete više ili manje ono što mi sprovodimo u ovom trenutku, i mi možemo intervenisati samo u djelokrugu određenih pitanja i gdje možemo reći: “Ne, ovo nije način na koji se to pitanje rješava, već to morate uraditi malo drugačije”.

Postoje velika očekivanja za Crnu Goru, ali vrlo često i vi dolazite do nas i govorite kako određene stvari nisu onakve kakvima trebaju biti, ali, mi nijesmo tu da osuđujemo, već postoje institucije i načini da se nešto promijeni – jedan od tih načina su i izbori, a mi ćemo raditi sa onom Vladom koja je tada na vlasti. Što se tiče niskih primanja, iz mog primjera, kako dolazim iz Estonije, od 2004. godine, kada smo se pridružili Evropskoj uniji, iako nemam precizne podatke, primanja su se znatno povećala.

Postoje određene zemlje u Evropskoj uniji u kojima su prosječne plate jako niske, ali se povećavaju. Vjerujem da će se isto desiti i sa Crnom Gorom. Naravno, to ne možete postići preko noći. U našem poslednjem izvještaju smo naglasili određene probleme ekonomske prirode, koje Vlada mora da riješi. Za neku grupu građana, te odluke mogu biti nepovoljne, ali, Vlada će trošiti onoliko novca koliko ima – ne mogu trošiti novac koji nemaju. To nije slučaj samo sa Crnom Gorom, već i sa ostalim zemljama. Nadam se da sam uspio odgovoriti na Vaša pitanja. I naravno, u planu je i da posjetim sve gradove na sjeveru Crne Gore.